ИНГ-ПРО ДОО ЈЕ 13. 10. 2016. године, у Београду, у Хотелу  „Палас“, организовао  једнодневно саветовање на тему: „ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРАКСИ“

 

 Програм је био:

– Примери неправилности при дефинисању додатних услова за учешће
– Проблеми са дозволом надлежног органа
– Техничке спецификације у јавним набавкама
– Eкономски најповољнија понуда – елементи критеријума и њихова практична примена
– Негативне референце – шта је доказ негативне референце, када и како се примењује?
– Заштита права
a) Благовременост захтева за заштиту права
б) Поступање по захтеву за заштиту права
в) Активна легитимација
– Спровођење набавки на које се закон не примењује
– Ставови Управе за јавне набавке
– Пракса Републичке комисије за заштиту права

 
Предавачи су били:

– Јасмина Миленковић, члан Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
– Милош Јовић, саветник у Управи за јавне набавке

Сви учесници са плаћеном котизацијом за саветовање, бесплатно су добили примерак књиге „Саветник за јавне набавке“, аутора Милоша Јовића, коју издаје компанија Инг-Про. 

Саветник за јавне набавке, на 568 страна, читаоцима разјашњава најважније институте из области јавних набавки укључујући и свеобухватне законске измене. Садржи одабрана тумачења одредаба закона, мишљења о основаности примене преговарачког поступка Управе за јавне набавке, као и одабране одлуке Републичке комисије за заштиту права. Обогаћен је моделима аката у поступку јавне набавке, као и пречишћеним текстовима Закона о јавним набавкама и подзаконским актима које је у октобру 2015. донела Управа за јавне набавке.


У наставку погледајте утиске учесника на основу спроведене анкете:

На основу спроведене анонимне анкете код полазника семинара по одржаном семинару (анкету је предало 41 полазник):

1.    На питање ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ САДРЖАЈЕМ СЕМИНАРА

33 је одговорило са ДА (80,49%)  8 је одговорило са ДЕЛИМИЧНО (19,51%)

НЕ  није заокружио ниједан полазник

2.    На питање ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ПРЕДАВАЊА ?

35  је одговорило са ДА (85,37%) 6 је одговорило са ДЕЛИМИЧНО (14,63%)

НЕ  није заокружио ниједан полазник

3.    На питање ШТА ВАМ ВИШЕ ОДГОВАРА ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР СА ВЕЋИМ

БРОЈЕМ ЧАСОВА ИЛИ ВИШЕДНЕВНИ СЕМИНАР СА МАЊИМ ?

25 се изјаснило за ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР (60,97%)  а  16 полазника се изјаснило за вишедневне семинаре (39,02%)

4.    На питање КОЛИКО ВАМ ЈЕ ОДГОВАРАО ТЕМПО ПРЕДАВАЊА?

ИЗМЕЂУ ОДГОВОРА: БИО ЈЕ ПРЕНАПОРАН; ОДГОВАРАО МИ ЈЕ ;  БИО ЈЕ ПРЕСПОР С МНОГО НЕПОТРЕБНИХ ДЕТАЉА ;

6 се изјаснио  да је било пренапорно (14.63%)

35 се изјаснило да им одговара (85.36 %)

0 се изјаснио да је било преспоро (%)

5.    На питање ПО ОДРЖАНОМ СЕМИНАРУ, УКУПНО ГЛЕДАНО, КОЛИКО СМАТРАТЕ УПОТРЕБЉИВИМ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ НА ОВОМ СЕМИНАРУ

12  је одговорило са ВЕОМА УПОТРЕБЉИВО (29.27 %)

28  је одговорило са УПОТРЕБЉИВО  (68.29 %)

1 је одговорио са  УГЛАВНОМ НЕУПОТРЕБЉИВО (2.43 %)

 ПОТПУНО НЕУПОТРЕБЉИВО није заокружио ниједан полазник.

                                                                              

6.    На питање КАКО СТЕ САЗНАЛИ ЗА СЕМИНАР 

33 је одговорило са ПУТЕМ МEJLA (80.49 %) , 5 је одговорио са ПУТЕМ САЈТА (12.19 %) а 3 је одговорило НА ДРУГИ НАЧИН (7.3 %)

7.   ПОЛАЗНИЦИ СУ ОЦЕНИЛИ ПРЕДАВАЧЕ НА СЕМИНАРУ СЛЕДЕЋИМ

              ОЦЕНАМА:

  ————————————————————————————-  

             ОЦЕНЕ—————————             5            4         3        2         1

             ————————————————————————————-

            ЈАСМИНА МИЛЕНКОВИЋ                   27          9         4        1          0   

             ————————————————————————————-

            МИЛОШ ЈОВИЋ                                   32          7        2         0        0

            ПРОСЕЧНА ОЦЕНА:

             ЈАСМИНА МИЛЕНКОВИЋ =  4,51

             МИЛОШ ЈОВИЋ =  4,73

 
Мишљења полазника:
– „као представници наручиоца задовољни смо садржајем и квалитетом предавања“
– „Милош Јовић је изузетан предавач а предавање Јасмине Миленковић је корисно због ставова Комисије“
– „одлично предавање“
– „веома ефикасно“
– „задовољна сам, посебно делом предавања које се односи на одлуке Републичке комисије за заштиту права, јер сам чула много корисних информација које ће ми помоћи у будућем раду“
–„ корисно, сатемама из свакодневне праксе, прзентација јако добра“
– „јако добро предавање“
– „предавачи су јако посвећени  и свима су изашли у сусрет“
– „добра организација, добри предавачи са доста искуства, и са добром комуникацијом са слушаоцима и могућностима да пренесу знања из праксе, свака част!“
– „јасно стручно, актуелно, није се радило о сувопарном цитирању закона већ су дати примери правилног/неправилног поступања наручиоца у пракси“
– „све похвале“
– „компетентни предавачи, предавање више прилагођено наручиоцима него понуђачима“