ING-PRO DOO JE 13. 10. 2016. godine, u Beogradu, u Hotelu  „Palas“, organizovao  jednodnevno savetovanje na temu: „JAVNE NABAVKE U PRAKSI“

 

 Program je bio:

– Primeri nepravilnosti pri definisanju dodatnih uslova za učešće
– Problemi sa dozvolom nadležnog organa
– Tehničke specifikacije u javnim nabavkama
– Ekonomski najpovoljnija ponuda – elementi kriterijuma i njihova praktična primena
– Negativne reference – šta je dokaz negativne reference, kada i kako se primenjuje?
– Zaštita prava
a) Blagovremenost zahteva za zaštitu prava
b) Postupanje po zahtevu za zaštitu prava
v) Aktivna legitimacija
– Sprovođenje nabavki na koje se zakon ne primenjuje
– Stavovi Uprave za javne nabavke
– Praksa Republičke komisije za zaštitu prava

 
Predavači su bili:

– Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
– Miloš Jović, savetnik u Upravi za javne nabavke

Svi učesnici sa plaćenom kotizacijom za savetovanje, besplatno su dobili primerak knjige „Savetnik za javne nabavke“, autora Miloša Jovića, koju izdaje kompanija Ing-Pro. 

Savetnik za javne nabavke, na 568 strana, čitaocima razjašnjava najvažnije institute iz oblasti javnih nabavki uključujući i sveobuhvatne zakonske izmene. Sadrži odabrana tumačenja odredaba zakona, mišljenja o osnovanosti primene pregovaračkog postupka Uprave za javne nabavke, kao i odabrane odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Obogaćen je modelima akata u postupku javne nabavke, kao i prečišćenim tekstovima Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima koje je u oktobru 2015. donela Uprava za javne nabavke.


U nastavku pogledajte utiske učesnika na osnovu sprovedene ankete:

Na osnovu sprovedene anonimne ankete kod polaznika seminara po održanom seminaru (anketu je predalo 41 polaznik):

1.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI SADRŽAJEM SEMINARA

33 je odgovorilo sa DA (80,49%)  8 je odgovorilo sa DELIMIČNO (19,51%)

NE  nije zaokružio nijedan polaznik

2.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI ORGANIZACIJOM PREDAVANJA ?

35  je odgovorilo sa DA (85,37%) 6 je odgovorilo sa DELIMIČNO (14,63%)

NE  nije zaokružio nijedan polaznik

3.    Na pitanje ŠTA VAM VIŠE ODGOVARA JEDNODNEVNI SEMINAR SA VEĆIM

BROJEM ČASOVA ILI VIŠEDNEVNI SEMINAR SA MANJIM ?

25 se izjasnilo za JEDNODNEVNI SEMINAR (60,97%)  a  16 polaznika se izjasnilo za višednevne seminare (39,02%)

4.    Na pitanje KOLIKO VAM JE ODGOVARAO TEMPO PREDAVANJA?

IZMEĐU ODGOVORA: BIO JE PRENAPORAN; ODGOVARAO MI JE ;  BIO JE PRESPOR S MNOGO NEPOTREBNIH DETALJA ;

6 se izjasnio  da je bilo prenaporno (14.63%)

35 se izjasnilo da im odgovara (85.36 %)

0 se izjasnio da je bilo presporo (%)

5.    Na pitanje PO ODRŽANOM SEMINARU, UKUPNO GLEDANO, KOLIKO SMATRATE UPOTREBLJIVIM STEČENO ZNANJE NA OVOM SEMINARU

12  je odgovorilo sa VEOMA UPOTREBLJIVO (29.27 %)

28  je odgovorilo sa UPOTREBLJIVO  (68.29 %)

1 je odgovorio sa  UGLAVNOM NEUPOTREBLJIVO (2.43 %)

 POTPUNO NEUPOTREBLJIVO nije zaokružio nijedan polaznik.

                                                                              

6.    Na pitanje KAKO STE SAZNALI ZA SEMINAR 

33 je odgovorilo sa PUTEM MEJLA (80.49 %) , 5 je odgovorio sa PUTEM SAJTA (12.19 %) a 3 je odgovorilo NA DRUGI NAČIN (7.3 %)

7.   POLAZNICI SU OCENILI PREDAVAČE NA SEMINARU SLEDEĆIM

              OCENAMA:

  ————————————————————————————-  

             OCENE—————————             5            4         3        2         1

             ————————————————————————————-

            JASMINA MILENKOVIĆ                   27          9         4        1          0   

             ————————————————————————————-

            MILOŠ JOVIĆ                                   32          7        2         0        0

            PROSEČNA OCENA:

             JASMINA MILENKOVIĆ =  4,51

             MILOŠ JOVIĆ =  4,73

 
Mišljenja polaznika:
– „kao predstavnici naručioca zadovoljni smo sadržajem i kvalitetom predavanja“
– „Miloš Jović je izuzetan predavač a predavanje Jasmine Milenković je korisno zbog stavova Komisije“
– „odlično predavanje“
– „veoma efikasno“
– „zadovoljna sam, posebno delom predavanja koje se odnosi na odluke Republičke komisije za zaštitu prava, jer sam čula mnogo korisnih informacija koje će mi pomoći u budućem radu“
–„ korisno, satemama iz svakodnevne prakse, przentacija jako dobra“
– „jako dobro predavanje“
– „predavači su jako posvećeni  i svima su izašli u susret“
– „dobra organizacija, dobri predavači sa dosta iskustva, i sa dobrom komunikacijom sa slušaocima i mogućnostima da prenesu znanja iz prakse, svaka čast!“
– „jasno stručno, aktuelno, nije se radilo o suvoparnom citiranju zakona već su dati primeri pravilnog/nepravilnog postupanja naručioca u praksi“
– „sve pohvale“
– „kompetentni predavači, predavanje više prilagođeno naručiocima nego ponuđačima“