Инг-Про је 6.4..2015. године успешно одржао саветовање на горе наведену тему.


Предавачи су били:

•  Мр Ненад Соврлић, дипл. правник, помоћник секретара у Градској управи за послове легализације објеката у Градској управи града Београда

•  Мр Ђорђе Милић, дипл. просторни планер, помоћник министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање

Програм:

•  Измена општих одредаба Закона

•  Просторно и урбанистичко планирање

•  Обједињена процедура

•  Грађевинско земљиште, градско-грађевинско земљиште и грађевинско земљиште ван граница градског-грађевинског земљишта, својински режим, конверзија, урбана комасација

•  Измене одредаба о грађевинској дозволи, измене одредаба о грађењу, обавезе инвеститора извођача радова, одговорног извођача радова

•  Употребна дозвола, технички преглед објекта, пуштање објекта у пробни рад, издавање употребне дозволе, одржавање објекта

•  Инспекцијски надзор, решења грађевинског инспектора

•  Привредни преступи и прекршаји прописани Законом

•  Измене других одредаба

•  Подзаконска акта донета после усвојених измена и допуна Закона

•  Легализација објеката

•  Питања и одговори