Ing-Pro je 6.4..2015. godine uspešno održao savetovanje na gore navedenu temu.


Predavači su bili:

•  Mr Nenad Sovrlić, dipl. pravnik, pomoćnik sekretara u Gradskoj upravi za poslove legalizacije objekata u Gradskoj upravi grada Beograda

•  Mr Đorđe Milić, dipl. prostorni planer, pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje, urbanizam i stanovanje

Program:

•  Izmena opštih odredaba Zakona

•  Prostorno i urbanističko planiranje

•  Objedinjena procedura

•  Građevinsko zemljište, gradsko-građevinsko zemljište i građevinsko zemljište van granica gradskog-građevinskog zemljišta, svojinski režim, konverzija, urbana komasacija

•  Izmene odredaba o građevinskoj dozvoli, izmene odredaba o građenju, obaveze investitora izvođača radova, odgovornog izvođača radova

•  Upotrebna dozvola, tehnički pregled objekta, puštanje objekta u probni rad, izdavanje upotrebne dozvole, održavanje objekta

•  Inspekcijski nadzor, rešenja građevinskog inspektora

•  Privredni prestupi i prekršaji propisani Zakonom

•  Izmene drugih odredaba

•  Podzakonska akta doneta posle usvojenih izmena i dopuna Zakona

•  Legalizacija objekata

•  Pitanja i odgovori