ИНГ-ПРО ДОО ОРГАНИЗОВАО ЈЕ САВЕТОВАЊЕ

на тему

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА (ЦРФ), ОБАВЕЗЕ ПОВЕРИЛАЦА И ДУЖНИКА 

у среду, 21.3.2018. од 10.00 до 13.00 часова, у Београду, хотел „Палас”, Топличин венац
23.

 

Учесници су се упознати са свим обавезама
које се односе на регистровање фактура и других захтева, као и са другим
питањима из праксе која се односе на ову обавезу.

Предавачи су били:
Представници Управе за трезор.