ИНГ-ПРО Д.О.О. JE ОРГАНИЗОВАО ЈЕДНОДНЕВНО САВЕТОВАЊЕ

НОВИ ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

26. фебруар и 11. марта 2016. године

Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23

 

Теме су биле:

Општи део Новог Закона о извршењу и обезбеђењу –јавни извршитељ Мирјана Димитријевић

Правни лекови у извршном поступку – судија Зоран Рогић

Новине код извршења на непокретностима – судија Зоран Рогић

Новине код осталих врста извршења – јавни извршитељ Мирјана Димитријевић

Извршења у искључивој надлежности суда – судија Зоран Рогић

Нови положај јавних извршитеља – јавни извршитељ Мирјана Димитријевић

 

Предавачи су били:

Мирјана Димитријевић – јавни извршитељ, члан радне групе за израду новог Закона о извршењу и обезбеђењу

Зоран Рогић – судија Трећег основног суда у Београду, члан радне групе за израду новог Закона о извршењу и обезбеђењу

Претплатници на штампано издање часописа Прописи у пракси – Леге Артис  имали су право да уз ваучер бесплатно присуствују семинару. 

Сви учесници су добијали бесплатне примерке последња два броја часописа Прописи у пракси – Леге Артис.