ИНГ-ПРО ДОО је организовао дана 19. 4. 2017. године, од 10.00 до 16.00 часова Београд, Хотел ″Србија″, саветовање на тему:

Практичну радионицу – израда конкурсне документације, стручна оцена понуда и управљање уговором и друга актуелна питања

Програм је био:
– Израда конкурсне документације – дефинисање техничке спецификације, одређивање додатних услова, одабир критеријума за доделу уговора;
– Стручна оцена понуда – фазе у стручној оцени понуда, израда извештаја о стручној оцени понуда и мериторне одлуке којом се окончава поступак;
– Управљање уговором – подела уговора према значају, администрирање и управљање, праћење извршења уговора и корективне мере, дозвољене измене уговора;
– друга актуелна питања из праксе;
– питања и одговори.

Предавач је био:
– Милош Јовић, саветник у Управи за јавне набавке.

На основу спроведене   анонимне анкете код полазника семинара, добијени су следећи резултати:

1.    На питање ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ САДРЖАЈЕМ СЕМИНАРА,

сви учесници су одговорили ДА.

2.    На питање ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ПРЕДАВАЊА,

сви учесници су одговорили ДА.

3.   На питање ШТА ВАМ ВИШЕ ОДГОВАРА – ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР СА ВЕЋИМ

БРОЈЕМ ЧАСОВА ИЛИ ВИШЕДНЕВНИ СЕМИНАР СА МАЊИМ,

за ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР се изјаснило 75%учесника, а за ВИШЕДНЕВНИ 25% учесника.

4.    На питање КОЛИКО ВАМ ЈЕ ОДГОВАРАО ТЕМПО ПРЕДАВАЊА,

ИЗМЕЂУ ОДГОВОРА: БИО ЈЕ ПРЕНАПОРАН; ОДГОВАРАО МИ ЈЕ; БИО ЈЕ ПРЕСПОР С МНОГО НЕПОТРЕБНИХ ДЕТАЉА;

100% учесника се изјаснило да им одговара темпо предавања. 

5.    На питање ПО ОДРЖАНОМ СЕМИНАРУ, УКУПНО ГЛЕДАНО, КОЛИКО СМАТРАТЕ УПОТРЕБЉИВИМ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ НА ОВОМ СЕМИНАРУ,

62.5% учесника је одговорило ВЕОМА УПОТРЕБЉИВО, док је  

37.5% одговорило УПОТРЕБЉИВО.

6.    ПОЛАЗНИЦИ СУ ОЦЕНИЛИ ПРЕДАВАЧА НА СЕМИНАРУ ОЦЕНОМ 5 од могућих 5. 

 
Мишљења полазника О СЕМИНАРУ:

– „Применљиво, логично.”
– „Веома добро, практично, значиће ми у раду.”
– „Предавање је одлично конципирано, веома садржајно.”
– „Позитивно мишљење и о предавању и о предавачу, све похвале!”
– „Веома занимљиво, едукативно и јако корисно.”
– „Савремено, динамично, уз доста добрих примера.”
– „Конкретно, сликовито објашњено, добра тема, све у свему одлично.”