ING-PRO DOO je organizovao dana 19. 4. 2017. godine, od 10.00 do 16.00 časova Beograd, Hotel ″Srbija″, savetovanje na temu:

Praktičnu radionicu – izrada konkursne dokumentacije, stručna ocena ponuda i upravljanje ugovorom i druga aktuelna pitanja

Program je bio:
– Izrada konkursne dokumentacije – definisanje tehničke specifikacije, određivanje dodatnih uslova, odabir kriterijuma za dodelu ugovora;
– Stručna ocena ponuda – faze u stručnoj oceni ponuda, izrada izveštaja o stručnoj oceni ponuda i meritorne odluke kojom se okončava postupak;
– Upravljanje ugovorom – podela ugovora prema značaju, administriranje i upravljanje, praćenje izvršenja ugovora i korektivne mere, dozvoljene izmene ugovora;
– druga aktuelna pitanja iz prakse;
– pitanja i odgovori.

Predavač je bio:
– Miloš Jović, savetnik u Upravi za javne nabavke.

Na osnovu sprovedene   anonimne ankete kod polaznika seminara, dobijeni su sledeći rezultati:

1.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI SADRŽAJEM SEMINARA,

svi učesnici su odgovorili DA.

2.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI ORGANIZACIJOM PREDAVANJA,

svi učesnici su odgovorili DA.

3.   Na pitanje ŠTA VAM VIŠE ODGOVARA – JEDNODNEVNI SEMINAR SA VEĆIM

BROJEM ČASOVA ILI VIŠEDNEVNI SEMINAR SA MANJIM,

za JEDNODNEVNI SEMINAR se izjasnilo 75%učesnika, a za VIŠEDNEVNI 25% učesnika.

4.    Na pitanje KOLIKO VAM JE ODGOVARAO TEMPO PREDAVANJA,

IZMEĐU ODGOVORA: BIO JE PRENAPORAN; ODGOVARAO MI JE; BIO JE PRESPOR S MNOGO NEPOTREBNIH DETALJA;

100% učesnika se izjasnilo da im odgovara tempo predavanja. 

5.    Na pitanje PO ODRŽANOM SEMINARU, UKUPNO GLEDANO, KOLIKO SMATRATE UPOTREBLJIVIM STEČENO ZNANJE NA OVOM SEMINARU,

62.5% učesnika je odgovorilo VEOMA UPOTREBLJIVO, dok je  

37.5% odgovorilo UPOTREBLJIVO.

6.    POLAZNICI SU OCENILI PREDAVAČA NA SEMINARU OCENOM 5 od mogućih 5. 

 
Mišljenja polaznika O SEMINARU:

– „Primenljivo, logično.”
– „Veoma dobro, praktično, značiće mi u radu.”
– „Predavanje je odlično koncipirano, veoma sadržajno.”
– „Pozitivno mišljenje i o predavanju i o predavaču, sve pohvale!”
– „Veoma zanimljivo, edukativno i jako korisno.”
– „Savremeno, dinamično, uz dosta dobrih primera.”
– „Konkretno, slikovito objašnjeno, dobra tema, sve u svemu odlično.”