Инг-Про д.о.о. је 25–26. јуна 2015. године у свом пословном простору успешно организовао дводневну обуку за полагање испита за службеника за јавне набавке.

Обуку је у форми радионице – обуке реализовала Весна Милутиновић, искусни дугогодишњи практичар и судски вештак за јавне набавке, стручњак овлашћен за спровођење обука за стицање сертификата за службеника за јавне набавке по Решењу Министарства финансија.