Инг-Про д.о.о. је 26. и 27.11.2015. у својим просторијама одржао обуку за полагање испита за службеника за јавне набавке. Обука је у потпуности усаглашена с најновијим Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/15).

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама сваки наручилац је дужан да својим актом којим уређује систематизацију радних места одреди радно место у оквиру ког ће се обављати послови јавних набавки, а наручилац, чија је укупна вредност планираних јавних набавки на годишњем нивоу већа од 25.000.000,00 дин., мора да има најмање једног сертификованог службеника за јавне набавке.

За разлику од претходног Закона о јавним набавкама, када је само наручилац могао да пријави кандидата за полагање испита за службеника за јавне набавке, по новом Закону кандидат за полагање испита може бити како лице за које је наручилац поднео пријаву за полагање испита, тако и лице за које је друго правно лице поднело пријаву за полагање испита, односно свако друго заинтересовано лице које поднесе пријаву за полагање испита. 

Обуку је у форми радионице – реализовала Весна Милутиновић, искусни дугогодишњи практичар и судски вештак за јавне набавке, стручњак овлашћен за спровођење обука за стицање сертификата за службеника за јавне набавке по Решењу Министарства финансија.