Ing-Pro d.o.o. je 26. i 27.11.2015. u svojim prostorijama održao obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Obuka je u potpunosti usaglašena s najnovijim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 68/15).

Shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama svaki naručilac je dužan da svojim aktom kojim uređuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kog će se obavljati poslovi javnih nabavki, a naručilac, čija je ukupna vrednost planiranih javnih nabavki na godišnjem nivou veća od 25.000.000,00 din., mora da ima najmanje jednog sertifikovanog službenika za javne nabavke.

Za razliku od prethodnog Zakona o javnim nabavkama, kada je samo naručilac mogao da prijavi kandidata za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, po novom Zakonu kandidat za polaganje ispita može biti kako lice za koje je naručilac podneo prijavu za polaganje ispita, tako i lice za koje je drugo pravno lice podnelo prijavu za polaganje ispita, odnosno svako drugo zainteresovano lice koje podnese prijavu za polaganje ispita. 

Obuku je u formi radionice – realizovala Vesna Milutinović, iskusni dugogodišnji praktičar i sudski veštak za javne nabavke, stručnjak ovlašćen za sprovođenje obuka za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke po Rešenju Ministarstva finansija.