Kомпанија Инг-Про д.о.о. је успешно организовала једнодневно БЕСПЛАТНО саветовање на тему:

НОВИНЕ У ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
(Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима који се примењују од 1. 10. 2018. и Закон о Централној евиденцији стварних власника)

Саветовање је одржано у  следећим терминима:

Београд: 11. 9. 2018. године, 
– хотел „Палас”, Топличин венац 23, у термину од 10.00 дo 15.00 часова (са кафе паузом).
Ниш: 17. 9. 2018. године,
– хотел „Tami Residence”, ул. Дурмиторска прилаз бр. 1, у термину од 11.00 дo 15.00 часова (са кафе паузом).
Нови Сад: 24. 9. 2018 године,
– Галерија Матице српске, ул. Трг галерија 1, у термину од 10.00 до 15.00 часова (са кафе паузом).

Предавач:
Владимир Саичић, дип. правник са вишегодишњим искуством у области привредног права, сарадник часописа Леге Артис Прописи у пракси

Програм:
– Усклађивање са правним тековинама Европске уније – прекогранично спајање и припајање
– Усклађивање са правним тековинама Европске уније – увођење и уређење Европског акционарског друштва и Европске економске интересне групације
– Ограничење рока за исплату дивиденде
– Измена критеријума ликвидности за утврђивање тржишне вредности акција јавног акционарског друштва
– Новине код заштите права мањинских акционара
– Закључење правног посла и предузимање правних радњи у случају постојања личног интереса чланова и заступника друштва
– Новине у вези са стицањем и располагањем имовином велике вредности
– Уређење сазивања и одржавања скупштине АД и ДОО
– Уређење поступка смањења основног капитала код ДОО
– Обавеза враћања додатних уплата код ДОО
– Немогућност прописивања обавезне употребе печата
– Смањење „папирног пословања“ – обавезна регистрација електронске адресе за пријем поште и значај електронског потписа
– Новине у вези са обављањем предузетничке делатности и новине код ортачких друштава
– Преглед осталих измена Закона о привредним друштвима
– Обавезе правних субјеката у вези са Законом о централној евиденцији стварних власника
– Питања и одговори

За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, факс: 011/2836-474, или нам пишите на: savetovanje@ingpro.rs.