УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА
УВРА НОВИ САД И КОМПАНИЈА ИНГ-ПРО ДОО ЗАЈЕДНИЧКИ ЈЕ ОРГАНИЗОВАЛО

< <

једнодневни семинар за агенције за
некретнине

< <

МЕРЕ И ПРОЦЕДУРЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О
СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБАВЕЗЕ
АГЕНЦИЈЕ ЗА НЕКРЕТНИНЕ КАО ОБВЕЗНИКА ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И
ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Семинар се одржао у 27. новембра
2017. године, од 10.00 до 15.00 часова, у Београду, у хотелу „ПАЛАС”, Топличин
венац 23.

Програм семинара је био:

   9.45 – 10.00  Регистрација учесника семинара.
10.00 – 10.05  Поздравна реч.
10.05 – 10.30  Правни оквир за борбу  против прања новца и финансирања тероризма:
– IV директива ЕУ;
– Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;
– Акциони план спровођења националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма;
– Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
– Смернице за агенције за некретнине.
10.30 – 11.00  Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма:
– Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско-обавештајних података;
– Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма;
– Обвезници;
– Надзор.
11.00 – 11.30  Предлог новог Закона о спречавању прања новца и финанасирања тероризма који је ушао у Скупштину Републике Србије:
– Измене у Предлогу Закона у односу на сада важећи Закон и њихов утицај на агенције за НЕКРЕТНИНЕ.
11.30 – 12.00  Пауза за кафу.
12.00 – 13.30  Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси од стране агенција за некретнине, са посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе, сходно Закону о инспекцијском надзору:
– Интерна документа која доноси агенција за некретнине;
– Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика;
– Прихватање клијента;
– Идентификација клијента;
– Индикатори;
– Процена ризика;
– Унутрашња контрола на бази случајног узорка;
– Излазне листе;
– Обавеза редовног образовања;
– Казнене одредбе.
13.30 – 14.15  Пауза за лаки оброк.
14.15 – 14.30  Презентовање КЛАУД  ПРОГРАМА СПИНИФТ (преко интернета).
14.30 – 15.00  Завршни део семинара:
– Попуна упитника;
– Подела уверења о похађању семинара.

Предавач је био:
Јован Беара, председник
Пословног удружења УВРА Нови Сад