UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA
UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI JE ORGANIZOVALO

<<

jednodnevni seminar za agencije za
nekretnine

<<

MERE I PROCEDURE U PRIMENI PROPISA O
SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBAVEZE
AGENCIJE ZA NEKRETNINE KAO OBVEZNIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I
FINANSIRANJA TERORIZMA

Seminar se održao u 27. novembra
2017. godine, od 10.00 do 15.00 časova, u Beogradu, u hotelu „PALAS”, Topličin
venac 23.

Program seminara je bio:

   9.45 – 10.00  Registracija učesnika seminara.
10.00 – 10.05  Pozdravna reč.
10.05 – 10.30  Pravni okvir za borbu  protiv pranja novca i finansiranja terorizma:
– IV direktiva EU;
– Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
– Akcioni plan sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
– Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;
– Smernice za agencije za nekretnine.
10.30 – 11.00  Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma:
– Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-obaveštajnih podataka;
– Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
– Obveznici;
– Nadzor.
11.00 – 11.30  Predlog novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finanasiranja terorizma koji je ušao u Skupštinu Republike Srbije:
– Izmene u Predlogu Zakona u odnosu na sada važeći Zakon i njihov uticaj na agencije za NEKRETNINE.
11.30 – 12.00  Pauza za kafu.
12.00 – 13.30  Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi od strane agencija za nekretnine, sa posebnim osvrtom na kaznene odredbe i kontrolne liste, shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru:
– Interna dokumenta koja donosi agencija za nekretnine;
– Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika;
– Prihvatanje klijenta;
– Identifikacija klijenta;
– Indikatori;
– Procena rizika;
– Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka;
– Izlazne liste;
– Obaveza redovnog obrazovanja;
– Kaznene odredbe.
13.30 – 14.15  Pauza za laki obrok.
14.15 – 14.30  Prezentovanje KLAUD  PROGRAMA SPINIFT (preko interneta).
14.30 – 15.00  Završni deo seminara:
– Popuna upitnika;
– Podela uverenja o pohađanju seminara.

Predavač je bio:
Jovan Beara, predsednik
Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad