UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD
I KOMPANIJA  ING-PRO dana 16. decembra 2016. godine u Subotici, zajednički su organizovali jednodnevni seminar za  računovodstvene agencije sa temom:

“Mere i procedure praćenja stranke u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa posebnim osvrtom na obaveze računovodstvenih agencija kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma“

Program seminara je bio

9,45  – 10,00   Registracija učesnika seminara10,00  – 10,05   Pozdravna reč

10,05  – 10.20   Pravni okvir za borbu  protiv pranja novca i finansiranja terorizma

 • IV Direktiva EU
 • Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranjaterorizma

10.20  – 10.40   Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

 • Obveznici
 • Nadzor

10.40  – 11.15    Zakonska regulativa

 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
 • Smernice za računovođe i revizore

11,15  – 11.30    PAUZA  (kafa, osveženje)

11.30  – 13.30    Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi od strane računovodstvenih agencija sa posebnim osvrtom na kaznene odredbe i kontrolne liste shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru

 • Interna dokumenta koje donosi računovodstvena agencija
 • Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika
 • Prihvatanje klijenta
 • Identifikacija klijenta
 • Indikatori
 • Procena rizika
 • Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka
 • Izlazne liste
 • Obaveza redovnog obrazovanja zaposlenih
 • Kontrolne liste
 • Kaznene odredbe

13.30  – 14.30   Prikaz primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma od strane računovodstvene agencije preko KLAUD  PROGRAMA SPINIFT (preko interneta)

14.30  – 15.00    Završni deo seminara

 • Pitanja vezano za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Predstavljanje časopisa Propisi u praksi – Lege Artis izdavača

  Ing-Pro d.o.o. Beograd

 • Popuna upitnika
 • Podela uverenja o pohađanju seminara

Predavač je bio:
– Beara Jovan Predsednik poslovnog udruženja UVRA Novi Sad i predsednik Grupacije računovodstvenih agencija Privredne komore Srbije


Cena: Kotizacija iznosi 4.000 dinara +20% PDV i obuhvata:   

 • predavanje,
 • primerak Praktikuma za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi računovodstvenih agencija kao obveznika po Zakonu.
 • primerak Uputstva za korišćenje programa SPINIFT
 • primerak časopisa Propisi u praksi – Lege Artis
 • osveženje u pauzama (kafa, sokovi).
 • Korisnici Ing-Pro izdanja ostvaruju popust od 10%. Pretplatnici na štampano izdanje časopisa Propisi u praksi – Lege Artis – imaju pravo da uz vaučer besplatno prisustvuju seminaru.   Napomena: jedan vaučer važi za jednog učesnika.