Javni sektor: plate, višak zaposlenih, položaj zaposlenih u lokalnoj
samoupravi i APV
 Privreda: radni odnosi, zarade i druge naknade
– dvodnevni seminar –
1–2. decembar  2015. godine, utorak i sreda, od 10.00 do 16.00 časova
Beograd, Hotel  „M“, Bulevar oslobođenja 56a

 

Kompanija Ing-Pro održala je 1 i 2. decmebra 2015.godine, u saradnji sa Ministarstvom za rad, a povodom prve godine izdavanja Biltena službenih mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,  seminar na kojem su bila obrađena najvažnija pitanja iz oblasti radnopravne regulative. Aktuelna zvanična mišljenja sektora i uprava Ministarstva, kao i autorski tekstovi stručnih lica iz Ministarstva, dostupni su u Biltenu  – godišnja pretplata iznosi 9.889 dinara.

Na seminaru su bili obrađeni najbitniji instituti i pokušati da se reše sve nedoumice koje se javljaju u primeni radnopravne regulative u privatnom i javnom sektoru. Učesnici seminara moći će da se upoznaju sa širokim spektrom tema iz oblasti radnog prava, da čuju predavanja s primerima iz prakse, da dobiju odgovore na pitanja koja ih interesuju, kao i savetodavnu podršku eminentnih predavača. SVI UČESNICI SEMINARA BESPLATNO SU DOBILI TRI BROJA BILTENA, OBJAVLJENA U PRVA TRI KVARTALA 2015. GODINE, SA PREKO 300 MIŠLJENJA.


Od tema u programu izdvajamo:

Uvodnu reč održao je Zoran Lazić, pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Zakon o radu – problemi u primeni i u vezi s tim mišljenja objavljena u BILTENIMA.  Predavač je bila: Snežana Bogdanović, Sektor za rad, šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu

Radni odnosi u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave: Predlog zakona o zaposlenima u AP i JLS. Predavač je bio predstavnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Obaveze poslodavaca po osnovu novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, predavač je bila Vera Božić Trefalt,  direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Zarade, naknade zarade i druga primanja –  problemi koji se javljaju  u praksi  i u vezi s tim mišljenja objavljena u BILTENIMA. Predavač je bila: Danijela Rajković, rukovodilac Grupe za zarade, Sektor za rad, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Predavač je bio predstavnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
Nacrt Zakona o platama u javnom sektoru. Predavač je bio predstavnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.