Удружење власника рачуноводствених
агенција УВРА Нови Сад и компанија Инг-Про д.о.о. заједнички су организовали једнодневни семинар за 
рачуноводствену агенцију (овлашћени радник и његов заменик), 28. септембар 2016. године, у Београду, у хотелу “Палас“, на тему:

“Мере и процедуре праћења странке у примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма, са посебним освртом на обавезе рачуноводствених агенција као обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма“


Програм семинара је био:

09.45–10.00   Регистрација учесника семинара

10.00–10.15   Поздравна реч, представљање часописа „Прописи у пракси“ издавача Инг-Про д.о.о. Београд

10.15–10.30   Правни оквир за борбу  против прања новца и финансирања тероризма

– IV Директива ЕУ
– Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања  тероризма

– Акциони план спровођења националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма

10.30–10.50   Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма

– Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско-обавештајних података
– Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма

– Обвезници

– Надзор

10.50–11.25   Законска регулатива

– Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма

– Смернице за рачуновође и ревизоре

11.25–11.40   ПАУЗА  (кафа, освежење)

11.40–13.10    Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси од стране рачуноводствених агенција са посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе сходно Закону о инспекцијском надзору

– Интерна документа које доноси рачуноводствена агенција

– Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика

– Прихватање клијента

– Идентификација клијента

– Индикатори

– Процена ризика

– Унутрашња контрола на бази случајног узорка

– Излазне листе

– Обавеза редовног образовања

– Контролне листе

– Казнене одредбе

13.10–13.40    
Пауза за ручак

13.40–15.40   Приказ примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма од стране рачуноводствене агенције преко КЛАУД  ПРОГРАМА СПИНИФТ (преко интернета)

15.40–16.00   Завршни део семинара

– Попуна упитника

– Подела уверења о похађању семинара

Предавачи су били:

– Данијела Танић-Зафировић, руководилац Групе за надзор, у Управи за спречавање прања новца

–  Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад, председник Групације рачуноводствених агенција Привредне коморе Србије

НАПОМЕНА:
На семинару је полазницима био достављен ПРИРУЧНИК за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси уз чије коршћење ће полазници семинара моћи у потпуности да воде све потребне евиденције прописане Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, које се при контролама Управе за спречавање прања новца траже

Учесницима семинара подељени су ВАУЧЕРИ за коришћење КЛАУД ПРОГРАМА СПИНИФТ  (Бесплатно до краја 2016  и 50% од цене коришћења програма у 2017 години).

Након завршеног семинара полазници ће бити способни да сами сачињавају документацију у вези са применом прописа о спречавању прања новца и финансирању тероризма.