Udruženje vlasnika računovodstvenih
agencija UVRA Novi Sad i kompanija Ing-Pro d.o.o. zajednički su organizovali jednodnevni seminar za 
računovodstvenu agenciju (ovlašćeni radnik i njegov zamenik), 28. septembar 2016. godine, u Beogradu, u hotelu “Palas“, na temu:

“Mere i procedure praćenja stranke u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa posebnim osvrtom na obaveze računovodstvenih agencija kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma“


Program seminara je bio:

09.45–10.00   Registracija učesnika seminara

10.00–10.15   Pozdravna reč, predstavljanje časopisa „Propisi u praksi“ izdavača Ing-Pro d.o.o. Beograd

10.15–10.30   Pravni okvir za borbu  protiv pranja novca i finansiranja terorizma

– IV Direktiva EU
– Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja  terorizma

– Akcioni plan sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

10.30–10.50   Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

– Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-obaveštajnih podataka
– Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

– Obveznici

– Nadzor

10.50–11.25   Zakonska regulativa

– Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

– Smernice za računovođe i revizore

11.25–11.40   PAUZA  (kafa, osveženje)

11.40–13.10    Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi od strane računovodstvenih agencija sa posebnim osvrtom na kaznene odredbe i kontrolne liste shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru

– Interna dokumenta koje donosi računovodstvena agencija

– Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika

– Prihvatanje klijenta

– Identifikacija klijenta

– Indikatori

– Procena rizika

– Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka

– Izlazne liste

– Obaveza redovnog obrazovanja

– Kontrolne liste

– Kaznene odredbe

13.10–13.40    
Pauza za ručak

13.40–15.40   Prikaz primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma od strane računovodstvene agencije preko KLAUD  PROGRAMA SPINIFT (preko interneta)

15.40–16.00   Završni deo seminara

– Popuna upitnika

– Podela uverenja o pohađanju seminara

Predavači su bili:

– Danijela Tanić-Zafirović, rukovodilac Grupe za nadzor, u Upravi za sprečavanje pranja novca

–  Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad, predsednik Grupacije računovodstvenih agencija Privredne komore Srbije

NAPOMENA:
Na seminaru je polaznicima bio dostavljen PRIRUČNIK za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi uz čije koršćenje će polaznici seminara moći u potpunosti da vode sve potrebne evidencije propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje se pri kontrolama Uprave za sprečavanje pranja novca traže

Učesnicima seminara podeljeni su VAUČERI za korišćenje KLAUD PROGRAMA SPINIFT  (Besplatno do kraja 2016  i 50% od cene korišćenja programa u 2017 godini).

Nakon završenog seminara polaznici će biti sposobni da sami sačinjavaju dokumentaciju u vezi sa primenom propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.