Инг-Про д.о.о. одржао је 16.9.2015. године, у Београду, у хотелу “Палас“ једнодневни семинар о Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/15), који је ступио на снагу 12. августа 2015. године, осим одредаба члана 24. овог закона, којим је измењен члан 51. Закона о јавним набавкама, које се примењују од 1. јануара 2016. године.

Изменама Закона се, с једне стране, подиже ефикасност и економичност поступка јавних набавки у виду смањења администрације, јаснијег уређења набавки приликом елементарних непогода, као и објављивања већег броја докумената на Порталу јавних набавки. С друге стране, с обзиром на обимне измене, чак 92. члана, Закон већ сада изазива дилеме и намеће бројна питања око тумачења појединих одредаба. Семинар ће покушати да разјасни нејасноће и одговори на спорна питања.

Предавачи су били врхунски стручњаци из области јавних набавки којима учесници семинара, на крају предавања, могу постављати питања.