Ing-Pro d.o.o. održao je 16.9.2015. godine, u Beogradu, u hotelu “Palas“ jednodnevni seminar o Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 68/15), koji je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba člana 24. ovog zakona, kojim je izmenjen član 51. Zakona o javnim nabavkama, koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine.

Izmenama Zakona se, s jedne strane, podiže efikasnost i ekonomičnost postupka javnih nabavki u vidu smanjenja administracije, jasnijeg uređenja nabavki prilikom elementarnih nepogoda, kao i objavljivanja većeg broja dokumenata na Portalu javnih nabavki. S druge strane, s obzirom na obimne izmene, čak 92. člana, Zakon već sada izaziva dileme i nameće brojna pitanja oko tumačenja pojedinih odredaba. Seminar će pokušati da razjasni nejasnoće i odgovori na sporna pitanja.

Predavači su bili vrhunski stručnjaci iz oblasti javnih nabavki kojima učesnici seminara, na kraju predavanja, mogu postavljati pitanja.