Organizator Ing-Pro doo, uspešno je održao je 24. septembar 2015. godine, u Beogradu, u Hotelu „Palas“, Topličin venac 23 seminar:

NOVINE U PLATNOM PROMETU

– Novi odnosi, načini i instrumenti u pružanju platnih usluga od 1. 10. 2015. –


Program je obuhvatao

  • Primena Zakona o platnim uslugama sa podzakonskim aktima, s naročitim osvrtom na:

– vrste platnih usluga, pružaoci platnih usluga , ugovori o platnim uslugama

– menicu u novim uslovima kao instrumentom obezbeđivanja plaćanja;

– korišćenje ovlašćenja na novi način, sa posebnim osvrtom na već izdata ovlašćenja,

– nove platne naloge,

– otvaranje tekućeg računa.

  • Primena Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica i preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost.
  • Pitanja i odgovori.

Predavač je bila:

Ivana Barać, zastupnik prokurista, Autopromet Beograd (ranije zaposlena kao direktor sektora platnog prometa Komercijalne banke ad Beograd).