Организатор Инг-Про доо, успешно је одржао је 24. септембар 2015. године, у Београду, у Хотелу „Палас“, Топличин венац 23 семинар:

НОВИНЕ У ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

– Нови односи, начини и инструменти у пружању платних услуга од 1. 10. 2015. –


Програм је обухватао

  • Примена Закона о платним услугама са подзаконским актима, с нарочитим освртом на:

– врсте платних услуга, пружаоци платних услуга , уговори о платним услугама

– меницу у новим условима као инструментом обезбеђивања плаћања;

– коришћење овлашћења на нови начин, са посебним освртом на већ издата овлашћења,

– нове платне налоге,

– отварање текућег рачуна.

  • Примена Закона о обављању плаћања правних лица и предузетника и физичких лица која не обављају делатност.
  • Питања и одговори.

Предавач је била:

Ивана Бараћ, заступник прокуриста, Аутопромет Београд (раније запослена као директор сектора платног промета Комерцијалне банке ад Београд).