Kompanija Ing-Pro d.o.o. i Poslovno udruženje vlasnika računovodstvenih agencija UVRA Novi Sad zajednički su organizovali dana 16. 6. 2017. godine u Beogradu, u hotelu „Palas”, Topličin venac 23, JEDNODNEVNI SEMINAR ZA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE: MERE I PROCEDURE PRAĆENJA STRANKE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBAVEZE RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA, MENJAČA, REVIZORA, AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINA KAO OBVEZNIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Predavač je bio Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad.

Program seminara je bio:

10.00–10.15:
Pozdravna reč

– Predstavljanje časopisa Poslovni savetnik, izdavač: Ing-Pro d.o.o. Beograd

10.15–10.35: Pravni okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

– IV Direktiva EU
– Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja  terorizma

10.35–10.55: Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

– Obveznici
– Nadzor

10.55–11.30: Zakonska regulativa

– Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
– Smernice za računovođe i revizore

11.30–12.00: Pauza za kafu

12.00–13.30: Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u 
                       praksi od strane računovodstvenih agencija, menjača, revizora, agencija za promet nekretnina sa                        posebnim osvrtom na kaznene odredbe i kontrolne liste, shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru

– Interna dokumenta
– Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika
– Prihvatanje klijenta 
– Identifikacija klijenta 
– Indikatori
– Procena rizika
– Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka
– Izlazne liste
– Obaveza redovnog obrazovanja zaposlenih
– Kontrolne liste
– Kaznene odredbe

13.30–14.15: Pauza za ručak 

14.15–15.15: Prikaz primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju 
                      terorizma u praksi od strane računovodstvene agencije preko KLAUD  
                      PROGRAMA SPINIFT (preko interneta)

15.15–16.00: Završni deo seminara 

– Pitanja vezana za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
– Popuna upitnika
– Podela uverenja o pohađanju seminara