Kомпанија Инг-Про д.о.о. и Пословно удружење власника рачуноводствених агенција УВРА Нови Сад заједнички су организовали дана 16. 6. 2017. године у Београду, у хотелу „Палас”, Топличин венац 23, ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНE АГЕНЦИЈE: МЕРЕ И ПРОЦЕДУРЕ ПРАЋЕЊА СТРАНКЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА, MEЊАЧА, РЕВИЗОРА, АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА КАО ОБВЕЗНИКА ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Предавач је био Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад.

Програм семинара је био:

10.00–10.15:
Поздравна реч

– Представљање часописа Пословни саветник, издавач: Инг-Про д.о.о. Београд

10.15–10.35: Правни оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма

– IV Директива ЕУ
– Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања  тероризма

10.35–10.55: Управа за спречавање прања новца и финансирање тероризма

– Обвезници
– Надзор

10.55–11.30: Законска регулатива

– Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма
– Смернице за рачуновође и ревизоре

11.30–12.00: Пауза за кафу

12.00–13.30: Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у 
                       пракси од стране рачуноводствених агенција, мењача, ревизора, агенција за промет некретнина са                        посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе, сходно Закону о инспекцијском надзору

– Интерна документа
– Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика
– Прихватање клијента 
– Идентификација клијента 
– Индикатори
– Процена ризика
– Унутрашња контрола на бази случајног узорка
– Излазне листе
– Обавеза редовног образовања запослених
– Контролне листе
– Казнене одредбе

13.30–14.15: Пауза за ручак 

14.15–15.15: Приказ примене Закона о спречавању прања новца и финансирању 
                      тероризма у пракси од стране рачуноводствене агенције преко КЛАУД  
                      ПРОГРАМА СПИНИФТ (преко интернета)

15.15–16.00: Завршни део семинара 

– Питања везана за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
– Попуна упитника
– Подела уверења о похађању семинара