U Beogradu, 2 marta 2015. godine, kompanija Ing-Pro u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je organizovala jednodnevni seminar na temu:


ZAKLJUČENJE KOLEKTIVNIH UGOVORA KOD POSLODAVCA

Seminar su držali predstavnici iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji su polaznike upoznali sa svim pravima i obavezama u postupku zaključenja kolektivnog ugovora, kao i o odredbama koje kolektivni ugovor treba da sadrži.

Evo kako je bilo: