У Београду, 2 марта 2015. године, компанија Инг-Про у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је организовала једнодневни семинар на тему:


ЗАКЉУЧЕЊЕ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА

Семинар су држали представници из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који су полазнике упознали са свим правима и обавезама у поступку закључења колективног уговора, као и о одредбама које колективни уговор треба да садржи.

Ево како је било: