Na savetovanju koje je održano u organizaciji kompanije Ing-Pro, dana 19.10.2015. godine u hotelu “Palas“, bilo je reči o Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i pratećih podzakonskih akata koji donose značajne promene na ovom području, stoga je ovaj seminar bio prava prilika da se polaznici pravovremeno upoznaju s novim rešenjima. Seminar je razjasnio sve nejasnoće i odgovori na sporna pitanja.

Predavači su bili:

– uvodna reč – doc. dr Vladimir Ilić, predavač na Visokoj poslovnoj školi PEP u Beogradu,  bivši direktor Poreske uprave, direktor projekta uvođenja PDV-a
– Nikola M. Jovanović, dipl. pravnik, specijalista za oblast poreskog savetovanja, poreski savetnik
– Filip Kovačević, dipl. pravnik, poreski savetnik