На саветовању које је одржано у организацији компаније Инг-Про, дана 19.10.2015. године у хотелу “Палас“, било је речи о Изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност и пратећих подзаконских аката који доносе значајне промене на овом подручју, стога је овај семинар био права прилика да се полазници правовремено упознају с новим решењима. Семинар је разјаснио све нејасноће и одговори на спорна питања.

Предавачи су били:

– уводна реч – доц. др Владимир Илић, предавач на Високој пословној школи ПЕП у Београду,  бивши директор Пореске управе, директор пројекта увођења ПДВ-а
– Никола М. Јовановић, дипл. правник, специјалиста за област пореског саветовања, порески саветник
– Филип Ковачевић, дипл. правник, порески саветник