Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljeni su dokumenti u vezi sa održanom javnom raspravom o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, koje možete preuzeti:

Obrazac za primedbe
Zaključaj Vlade sa Programom javne rasprave

Izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca
Pregled odredaba Zakona o zapošljavanju stranaca koje se menjaju i dopunjuju
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi 

Izvor: sajt Minstarstva za rad