Одлука о максималном броју запослених у државним органима, систему јавних служби, АП Војводини и локалним самоуправама ступа на снагу данас, 9.12.2015. године, а усклађивање броја запослених са њом мораће да буде спроведено у наредних 60 дана, односно до почетка фебруара 2016. године.

Према одлуци која је објављена у Службеном гласнику, предвиђено је да здравствене установе имају максимално 111.485 запослених на неодређено време – факултети 23.427, средње школе 33.079, а основне 71.379 радника.

У Пореској управи радиће 999 људи мање, односно 5.459, а мање ће бити запослених и у Управи Царина, Републичком заводу за статистику, Републичком фонду за пензијско- инвалидско осигурање, Националној служби за запошљавање…

Министарство просвете, од основног до високог образовања, од свих министарстава имаће највише запослених – 136.837.

У Министарству правде и свим његовим деловима, укључујући судове и тужилаштва, радиће 15.258 запослених.

У разним деловима Министарства финансија биће ангажовано укупно 10.324 људи за стално, у свим деловима Министарства привреде 1.250 људи, а у Министсртву рада, запошљавања, социјалних и борачких питања биће запослено 14.487, највише у установама социјалне заштите, њих 9.226.

Извор: Тањуг, РТС