Поштовани,

у прилогу објављујемо Одлуку о мерилима и критеријумима за делимично ослобађање од трошкова уписа у Именик адвоката кандидата из реда адвокатских приправника, коју је објавила Адвокатска комора Београда на свом сајту.

Oдлука