Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 56/2018 од 18.7.2018. године, ступила је на снагу 26.7.2018, а примењује се од 1.1.2019.