Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 56/2018 od 18.7.2018. godine, stupila je na snagu 26.7.2018, a primenjuje se od 1.1.2019.