U prilogu objavljujemo odluku Advokatske komore Beograda koja se odnosi na kanditate koji podnose zahtev za upis u Imenik advokata Advokatske komore Beograda a advokatski ispit su položili pred Komisijom Advokatske komore Srbije:

PRILOG