Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije u petak, 14. juna razmatraće Predlog za promenu Ustava Srbije, koji je krajem novembra prošle godine parlamentu podnela Vlada Srbije.

U pitanju je predlog o promeni dela ustava koji se tiče pravosudja, odnosno sudstva i tužilaštva. Vlada je skupštini u novembru podnela samo predlog da se menja taj deo Ustava i razloge zbog čega ih treba menjati, ali ne i tekst odnosno ustavne amandmane.
Predsednik odbora Djordje Komlenski rekao je agenciji Beta da će odbor u petak da razmotri da li predlog formalno pravno ispunjava uslove za nastavak dalje procedure.
„To znači da će odbor da proveri da li je predlog podnet od ovlašćenog predlagača i da li je sadržinski i formalno takav kakav je podnet odgovarajući i da li može da se nastavi procedura“, rekao je Komlenski.
Prema njegovim rečima, ukoliko odbor prihvati predlog da se pristupi promeni Ustava, izjašnjenje odbora se šalje predsednici parlamenta Maji Gojković koja predlog treba da stavi na dnevni red parlamenta.
Da bi predlog prošao i da bi se pristupilo izradi promena Ustava potrebno je da za to glasa dvotrećinska većina poslanika, posle čega Odbor za ustavna pitanja pokreće javnu raspravu i pristupa se izradi promena Ustava.
Predložene promene odnose se na odredbe člana 4 Ustava, odnosno članovi 142-165, i promene odredbe člana 99. Ustava (nadležnost Narodne skupštine), člana 105 (način odlučivanja u Narodnoj skupštini) i odredbe člana 172 Ustava (izbor i imenovanja sudija Ustavnog suda).
Iz Vlade je ranije saopšteno da su promene tih članova neophodan korak u daljem osnaživanju vladavine prava i uskladjivanju s evropskim pravnim tekovinama i standardima.
Cilj menjanja predloženih odredbi Ustava je kakao iz vlade ističu „poboljšanje efikasnosti sudstva koje će se realizovati kroz brže rešavanje predmeta i smanjenje njihovog broja“.
„Usvojenim promenama ojačaće se nezavisnost i integritet sudija, ali i povećati stepen odgovornosti u ovoj oblasti“, naveli su ranije iz Vlade Srbije.

Izvor: www.danas.rs