Što ste uživali u zamrznutim ratama na kredite – uživali ste! Šta ste uspeli da uštedite u proteklih pet meseci – uštedeli ste, jer se već od ponedeljka nastavlja redovna naplata zajmova za sve one koji su prihvatili državne olakšice u vidu moratorijuma na kredite.

A prihvatili su ih mnogi – čak 2,5 miliona građana pristalo je na moratorijum u avgustu i septembru, i još više (oko tri miliona) u aprilu, maju i junu. U procentima to je 82 odsto dužnika, odnosno 53 odsto svih kredita samo za drugu rundu moratorijuma.

ada na naplatu dolaze svi krediti, i stambeni i keš i dozvoljeni minus i kreditne kartice. Pojedine banke već od ponedeljka, 28. septembra, kreću u naplatu, neke će to učini do kraja meseca, a mnogi građani će ući u naplatu tokom oktobra na dan kada im inače dospeva rata.

Novina je i da će mesečni ceh biti nešto malo veći, za iznos redovne kamate koju su banke obračunavale tokom moratorijuma, a koji će sada ravnomerno rasporediti na broj preostalih rata. Takođe, period otplate kredita biće produžen za period trajanja zastoja.

Na primer, ako za stambeni kredit plaćate mesečnu ratu od 300 evra i ako vam je do kraja otplate ostalo još 10 godina, mesečni trošak sada će vam biti veći za oko 750 dinara, ukoliko ste iskoristili oba moratorijuma.

S obzirom na to da većina građana uz stambeni kredit ima i bar jedan keš kredit, na iznos od 500.000 dinara možete očekivati dodatni trošak od oko 500 dinara.

Podsetimo, prvim moratorijumom bio je omogućen zastoj u otplati mesečnih rata u aprilu maju i junu. Dodatni dvomesečni predah u otplati kredita odnosio se na obaveze dužnika koje dospevaju u periodu od 1. avgusta do 30. septembra, kao i na dospele neizmirene obaveze dužnika krajem jula, tačnije posle 28. jula kada je doneta odluka o drugom moratorijumu. To praktično znači da ako ste stopirali i julsku ratu, već 28. septembra možete očekivati da vam dospeju na naplatu nove obaveze.

Banke su u obavezi da svim klijentima koji su koristili moratorijum dostave novi plan otplate putem elektronske ili redovne pošte, bez dodatnih troškova za dužnika. Taj plan se obavezno sačinjava i dostavlja za svaki pojedinačni kredit i prilikom svake izmene uslova zajma.

Pored opcije da nastavi da izmiruje svoje obaveze u skladu sa novim planom otplate, pri čemu dolazi do malog povećanja rate, dužnik ima na raspolaganju još dve mogućnosti kada mu anuitet ostaje isti do kraja otplatnog perioda. Može odjednom da izmiri sve obaveze koje su bile obuhvaćene moratorijumom ili samo obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija