Broj zaposlenih radnika na određeno i neodređeno vreme u Srbiji povećan je od 1. marta od kada je stupio na snagu Zakon o agencijskom zapošljavanju, ali bez njenog posredovanja, rekao je ekonomski savetnik sindikata UGS „Nezavisnost“ Zoran Ristić.

On je rekao da je razlog povećanog zapošljavanja bez posredstva agencija to što su izjednačena prava radnika zaposlenih preko agencija i radnika direktno angažovanih bez njihovog posredovanja.

„Radnici koji su pre usvajanja Zakona o agencijskom zapošljavanju angažovani preko agencija nisu imali pravo na godišnji odmor, bolovanje, topli obrok, nadoknadu za prevoz i druga prava iz radnog odnosa, a tim zakonom je njihov radni status izjednačen sa pravima zaposlenih u firmama“, rekao je Ristić.

Sada je, kako je ocenio, potrebno iz Zakona o radu izbaciti odredbu koja dozvoljava da poslodavci na povremenim i privremenim poslovima mogu godišnje angažovati radnike do 120 dana.

„Nadamo se da je donošenje Zakona o agencijskom zapošljavanju samo uvertira i da sledi izmena odredbe Zakona o radu koja dozvoljava angažovanje radnika na povremenim i privremenim poslovima do 120 dana godišnje“, rekao je Ristić.

Istakao je da sada treba pratiti šta se dešava u praksi jer dok na jednoj strani firme primaju radnike na odredjeno i neodređeno vreme i isključuju agencije iz posredovanja, a to je nedavno uradio i Telekom Srbija, na drugoj strani postoje firme koje su našle način da zaobiđu propise.

Izvor: sajt N1
Naslov: Redakcija