Изменама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, усвојеним у децембру прошле године, од првог октобра 2018. креће примена мере ослобођења почетника у пословању од плаћања пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање у првој години пословања.

Меру могу да користе новооснована привредна друштва или предузетници у режиму исплате личне зараде, за највише 9 запослених који испуњавају следеће услове:

    – Да су у протеклих највише годину дана завршили средњу школу или факултет
    – Да су дуже од шест месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање

Услов за коришћење мере је и да годишња зарада сваког од запослених у режиму пореског ослобођења не сме да прелази износ троструке просечне годишње зараде у Србији.

Меру пореског ослобођења могуће је искористити само једном, што значи да ако је неко остварио право на меру као предузетник, то неће моћи поново да учини уколико се регуструје као оснивач привредног друштва.

Корисници мере остварују право на здравствено осигурање и на друга права из радног односа, осим на пензијско и инвалидско осигурање, које уколико желе могу самостално да уплаћују у складу са важећим прописима.  

Иницијатива за пореско ослобођење почетника у пословању

Пореско ослобођење почетника у пословању Влада Србије и Парламент усвојили су на предлог НАЛЕД-а, а према Анализи пореског и непореског ослобођења почетника у пословању коју је НАЛЕД спровео 2017. године у сарадњи са Факултетом политичких наука и подршку немачке развојне сарадње кроз ГИЗ пројекат „Реформа јавних финансија – финансирање Агенде 2030“. Анализа је показала да ће уштеде које ће по овом основу остварити предузетници у режиму личне зараде ићи и до 250.000 динара годишње.

Увођењем подстицаја за почетнике у пословању усвојена је једна од најважних мера Националног програма за сузбијање сиве економије.

Извор: сајт НАЛЕД-а