Od 1. januara građani i firme imaće elektronski uvid u svoje
poreske obaveze na samo jednom internet portalu. Unosom JMBG znaće se dugovanja za
namete za imovinu, ekotakse… Objediniće se svih 145 poreskih uprava
GRAĐANI će, od 1. januara iduće godine, jednostavnim unosom JMBG
na određenom portalu moći da dobiju uvid u sve poreske obaveze i dug po tom osnovu.
Ova usluga će biti omogućena i firmama koje će podatke dobijati unosom jedinstvenog
poreskog PIB broja. Kako za „Novosti“ navodi Mihailo Jovanović, direktor
Kancelarije za IT i elektronsku upravu, rad na prebacivanju lokalnih baza podataka
u jedinstveni informacioni sistem je uveliko u toku.

Podigli smo centralni server i opremu i sve baze podataka lokalnih
samouprava, a ima ih ukupno 145, koliko je i lokalnih poreskih administracija, objedinjujemo
na jednom mestu – ističe Jovanović. – Potom pravimo novi softver, gde će se moći,
na jednom portalu, jednostavnim upisom JMBG za građane ili PIB za firme dobiti uvid
u sve obaveze po osnovu poreza na imovinu i drugih izvornih javnih prihoda.

Ovo će važiti za teritoriju cele Srbije istovremeno. Opštine
i gradovi će, kako ističe Mihailo Jovanović, i dalje da rade kao do sada – izgledaće
da rade u svojim lokalnim sistemima, iako će raditi u sistemu u Beogradu.

 Lokalne samouprave zadržaće i svoju autonomnost i svoje
specifičnosti, jer iznosi poreza nisu isti za svaku opštinu – objašnjava Jovanović.

U jedinstvenom centralnom sistemu, osim poreza na imovinu, nalaziće
se i podaci o samodoprinosima i ekološkim i komunalnim taksama.

O porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima jedinice
lokalne samouprave brinu od 2007. godine, u okviru lokalnih poreskih administracija.
Sada je na snazi „obrnuti“ proces – podaci se centralizuju, formira se
savremeni jedinstveni informacioni sistem na inicijativu predsednice Vlade Ane Brnabić,
na čemu intenzivno rade stručnjaci iz njenog kabineta, Kancelarije za IT i e-upravu
i predstavnici svih lokalnih poreskih administracija.

Novi sistem će centralizacijom podataka građanima i privredi
omogućiti da „na klik“ vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike
Srbije kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.

Rukovodilac odseka za lokalnu poresku administraciju u Opštini
Vrnjačka Banja Snežana Miljević ističe veliki značaj centralizacije ovih podataka i
za rad opštinskih uprava.

Opštine će i dalje naplaćivati svoje poreze, ali taj objedinjeni
sistem mnogo znači za svakodnevni rad, jer ćemo moći lako da pristupimo podacima
i pribavimo svu potrebnu dokumentaciju. To, dalje, znači da u sistemu obrade nećemo
obveznike vraćati zahtevajući da nam donesu dodatnu dokumentaciju. Već ćemo podacima
moći da pristupimo sami, što će znatno skratiti ceo postupak – objašnjava Snežana
Miljević.

Opštinske poreske uprave će, praktično, imati pristup katastru,
podacima o socijalnom i zdravstvenom osiguranju, ali i MUP-u za određene podatke
koji su neophodni za utvrđivanje poreza na imovinu za pojedine poreske obveznike.

Problema sa nedostajućim JMBG u ovoj opštini nemaju.

Vrnjačka Banja je jedna od 44 opštine koja trenutno učestvuje u
projektu reforme poreza na imovinu za šta ima pomoć švajcarske ambasade. Imamo tehničku
podršku za sređivanje baze podataka i širenje obuhvata baze, tako da smo svoju bazu
podataka prilično sredili – navodi Snežana Miljević.

 

Izvor:
http://www.novosti.rs