Од 1. јануара грађани и фирме имаће електронски увид у своје
пореске обавезе на само једном интернет порталу. Уносом ЈМБГ знаће се дуговања за
намете за имовину, екотаксе… Објединиће се свих 145 пореских управа
ГРАЂАНИ ће, од 1. јануара идуће године, једноставним уносом ЈМБГ
на одређеном порталу моћи да добију увид у све пореске обавезе и дуг по том основу.
Ова услуга ће бити омогућена и фирмама које ће податке добијати уносом јединственог
пореског ПИБ броја. Како за „Новости“ наводи Михаило Јовановић, директор
Канцеларије за ИТ и електронску управу, рад на пребацивању локалних база података
у јединствени информациони систем је увелико у току.

Подигли смо централни сервер и опрему и све базе података локалних
самоуправа, а има их укупно 145, колико је и локалних пореских администрација, обједињујемо
на једном месту – истиче Јовановић. – Потом правимо нови софтвер, где ће се моћи,
на једном порталу, једноставним уписом ЈМБГ за грађане или ПИБ за фирме добити увид
у све обавезе по основу пореза на имовину и других изворних јавних прихода.

Ово ће важити за територију целе Србије истовремено. Општине
и градови ће, како истиче Михаило Јовановић, и даље да раде као до сада – изгледаће
да раде у својим локалним системима, иако ће радити у систему у Београду.

 Локалне самоуправе задржаће и своју аутономност и своје
специфичности, јер износи пореза нису исти за сваку општину – објашњава Јовановић.

У јединственом централном систему, осим пореза на имовину, налазиће
се и подаци о самодоприносима и еколошким и комуналним таксама.

О порезу на имовину и другим изворним јавним приходима јединице
локалне самоуправе брину од 2007. године, у оквиру локалних пореских администрација.
Сада је на снази „обрнути“ процес – подаци се централизују, формира се
савремени јединствени информациони систем на иницијативу председнице Владе Ане Брнабић,
на чему интензивно раде стручњаци из њеног кабинета, Канцеларије за ИТ и е-управу
и представници свих локалних пореских администрација.

Нови систем ће централизацијом података грађанима и привреди
омогућити да „на клик“ виде све своје пореске обавезе на територији Републике
Србије као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину.

Руководилац одсека за локалну пореску администрацију у Општини
Врњачка Бања Снежана Миљевић истиче велики значај централизације ових података и
за рад општинских управа.

Општине ће и даље наплаћивати своје порезе, али тај обједињени
систем много значи за свакодневни рад, јер ћемо моћи лако да приступимо подацима
и прибавимо сву потребну документацију. То, даље, значи да у систему обраде нећемо
обвезнике враћати захтевајући да нам донесу додатну документацију. Већ ћемо подацима
моћи да приступимо сами, што ће знатно скратити цео поступак – објашњава Снежана
Миљевић.

Општинске пореске управе ће, практично, имати приступ катастру,
подацима о социјалном и здравственом осигурању, али и МУП-у за одређене податке
који су неопходни за утврђивање пореза на имовину за поједине пореске обвезнике.

Проблема са недостајућим ЈМБГ у овој општини немају.

Врњачка Бања је једна од 44 општине која тренутно учествује у
пројекту реформе пореза на имовину за шта има помоћ швајцарске амбасаде. Имамо техничку
подршку за сређивање базе података и ширење обухвата базе, тако да смо своју базу
података прилично средили – наводи Снежана Миљевић.

 

Извор:
http://www.novosti.rs