Ministarstvo finansija obaveštava korisnike Sistema elektronskih faktura (SEF) da će 8. avgusta 2023. godine na demo okruženju (https://demoefaktura.mfin.gov.rs) postati dostupna verzija SEF 3.4.4. u kojoj će, pored ostalog, biti promenjena validacija broja decimala u jediničnoj ceni dobra, odnosno usluge u stavkama elektronske fakture.
Od verzije 3.4.4. navedeni podatak biće moguće iskazati unosom do najviše četiri decimale.
Po prethodnoj najavi, verzija 3.4.4 će od 11. avgusta 2023. biti na produkcionom okruženju.

Važna napomena za sve korisnike koji koriste Sistem elektronskih faktura preko aplikativnog interfejsa (API):
Navedena izmena odnosi se na sledeće API endpointe za slanje fakture:
/api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload
/api/publicApi/sales-invoice/ubl

Prilikom slanja XML fakture na ove endpoint-e, pomenuta numerička vrednost se unosi u ovim linijama u UBL-u:
• /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount (for documents: Invoice, Debit note and Prepayment)
• /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount (Credit note)

U slučaju da uneta vrednost sadrži više od 4 decimale, korisnik će dobiti poruku greške: „Invoice line price amount has more decimals than permitted“.
Posebno ukazujemo da je potrebno da se ERP sistemi korisnika prilagode tako da ne ograničavaju jediničnu cenu u stavkama na dve decimale.
U svim ostalim poljima za unos vrednosti neće biti izmena – u skladu sa odredbama Pravilnika o elektronskom fakturisanju, podaci o ostalim iznosima mogu biti iskazani sa najviše dve decimale.
Važno: nakon primene SEF 3.4.4. ostaće validirane na najviše 2 decimale, kao što je u trenutnoj verziji SEF, numeričke vrednosti u linijama u UBL-u:

• /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (for documents: Invoice, Debit note and Prepayment)
• /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (Credit note).