Zakon o privrednim komorama („Sl. glasnik RSˮ, br. 112/15) počeće da se primenjuje od 1. januara 2017. godine i predviđa da će svi privrednici u Srbiji plaćati članstvo u Privrednoj komori.

Pravna lica postaju članovi Privredne komore Srbije upisom u Registar privrednih subjekata, u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje postupak registracije.

Najznačajnije novine koje predviđa Zakon jesu:

– obavezno članstvo privrednih subjekata u Privrednoj komori Srbije, čime se napušta sistem dobrovoljnog članstva;

– određivanje visine članarine u konsultacijama sa privrednim komorama autonomnih pokrajina, čime se po prvi put uzimaju u obzir interesi članova i regionalnih privrednih komora;

– pravna lica koja postaju članovi Privredne komore Srbije, u smislu člana 10. st. 2. ovog zakona, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja;

– uvođenje ugovorne privredne komore kao novog vida udruživanja privrednih subjekata;

– uvođenje termina granskih udruženja koji raniji Zakon nije poznavao.

Mišljenja povodom donetog Zakona su podeljena. Određene organizacije pružile su snažnu podršku u pogledu donošenja ovog zakona, smatrajući da se njime uspostavlja reprezentativnost Privredne komore Srbije i obezbeđuje efikasno funkcionisanje komorskog sistema kao zastupnika interesa srpske privrede. S druge strane, pojedine organizacije su izrazile nezadovoljstvo ističući da je uvođenje obaveznog članstva suprotno principu dobrovoljnosti u poslovanju.

Kakve će konkretno biti posledice primene Zakona ostaje da se vidi u praksi.

Redakcija ING-PRO