Закон о привредним коморама („Сл. гласник РСˮ, бр. 112/15) почеће да се примењује од 1. јануара 2017. године и предвиђа да ће сви привредници у Србији плаћати чланство у Привредној комори.

Правна лица постају чланови Привредне коморе Србије уписом у Регистар привредних субјеката, у складу са посебним законом којим се уређује поступак регистрације.

Најзначајније новине које предвиђа Закон јесу:

– обавезно чланство привредних субјеката у Привредној комори Србије, чиме се напушта систем добровољног чланства;

– одређивање висине чланарине у консултацијама са привредним коморама аутономних покрајина, чиме се по први пут узимају у обзир интереси чланова и регионалних привредних комора;

– правна лица која постају чланови Привредне коморе Србије, у смислу члана 10. ст. 2. овог закона, не плаћају чланарину годину дана од дана оснивања;

– увођење уговорне привредне коморе као новог вида удруживања привредних субјеката;

– увођење термина гранских удружења који ранији Закон није познавао.

Мишљења поводом донетог Закона су подељена. Одређене организације пружиле су снажну подршку у погледу доношења овог закона, сматрајући да се њиме успоставља репрезентативност Привредне коморе Србије и обезбеђује ефикасно функционисање коморског система као заступника интереса српске привреде. С друге стране, поједине организације су изразиле незадовољство истичући да је увођење обавезног чланства супротно принципу добровољности у пословању.

Какве ће конкретно бити последице примене Закона остаје да се види у пракси.

Редакција ИНГ-ПРО