Од 1. марта ступају на снагу прописи по у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа прелазе у њихову искључиву надлежност.

Министарство правде саопштило је да од 1. марта ступају на снагу прописи којима је предвиђено да у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа пређу у њихову искључиву надлежност.

У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници ове послове настављају да обављају основни судови, судске јединице, пријемне канцеларије основних судова, као и општинске управе. Послове овере укупно ће после 1. марта обављати више од 400 особа. И овера потписа за председничке кандидате обављаће се у јавнобележничким канцеларијама или у основним судовима и судским.

Извор: сајт Новости