S prvim danom 2017. godine stupaju na snagu i nove odredbe za penzionisanja koje su u skladu sa Zakonom o PIO. To znači da se starosna granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera za šest meseci, pa je uslov za njih u 2017. godini 61 godina i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Do 2032. godine kod žena će se postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života.

Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Osim ovog osnova za punu starosnu penziju i muškarci i žene mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2017. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četri meseca života, a ženama 37 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života.

U ovom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini.

Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.
Građanima koji su nameravali da se penzionišu po propisima koji važe u ovoj godini, radni odnos morao da prestane najkasnije 30. decembra.

Zahtev za penziju se može podneti najkasnije danas – 31. decembra.
Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u 2017. godini.

Izvor: sajt Kamatica