С првим даном 2017. године ступају на снагу и нове одредбе за пензионисања које су у складу са Законом о ПИО. То значи да се старосна граница за одлазак у старосну пензију код жена помера за шест месеци, па је услов за њих у 2017. години 61 година и шест месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања.
До 2032. године код жена ће се постепено померати услови за пензионисање у погледу година живота, да би од те године и жене имале услов за пуну старосну пензију са навршених 65 година живота.

Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Осим овог основа за пуну старосну пензију и мушкарци и жене могу то право остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2017. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и најмање 56 година и четри месеца живота, а женама 37 година и шест месеци стажа осигурања и најмање 55 година и осам месеци живота.

У овом случају, пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на пуну старосну пензију у тој календарској години.

Укупан износ умањења за превремену старосну пензију максимално може да износи 20,4 одсто.
Грађанима који су намеравали да се пензионишу по прописима који важе у овој години, радни однос морао да престане најкасније 30. децембра.

Захтев за пензију се може поднети најкасније данас – 31. децембра.
Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену услова који важе у 2017. години.

Извор: сајт Каматица