Од 1. априла почиње примена нових правила у Закону о ПДВ-у која ће отклонити двоструко опорезивање као и неопорезивање услуга које привреда обавља са страним компанијама.

Према тренутно важећем Закону о ПДВ-у, опште правило је да се промет услуга опорезује према месту пружаоца услуга, независно од тога да ли се услуге дају пореским обвезницима или онима који то нису.

Досадашња примена различитих правила за утврђивање места промета у односу на већину европских земаља доводила је до дуплог опорезивања појединих услуга. 

„Реч је о усаглашавању Закона који постоје у Европској унији, а циљ је избегавање двоструког опорезивања, односно двоструког изузећа што је био случај до сада“, каже за Тањуг потпредседник одбора за финансије и порезе Америчке привредне коморе у Србији, Ненад Нешовановић. 

Привреда ће морати да преиспита трговање са страним предузећима, а овим изменама се предвиђа усаглашавање администрације и делимичне измене начина на који су до сада фирме обрачунавале ПДВ. 

„Предузећа ће бити дужна да прилагоде администрацију и делимично измене начин на који су до сада обрачунавали ПДВ, али не би требало да имају додатних трошкова, осим оних почетних који се тичу усаглашавања“, објашњава Нешановић. 

Министарство финансија је предложило и одлагање обавезе достављања прегледа обрачуна уз пореску пријаву ПДВ за 1. јануар 2018. године. 

„Реч је о прилично великој административној измени која је веома захтевна. Трговци ће морати да измене систем, како би могли према новим регулативама направити извештаје који су потребни за опорезивање“, рекао је Нешановић и истакао да је добро што је дато додатно време јер су потребни и новчани и материјални ресурси да се ова измена примени. 

Како наводе у Министарству финансија, Влада Србије заједно са изменама о ПДВ-у предлаже промену Закона о пореском поступку и пореској администрацији, што би као резултат, како наводе, довело до преузимање дела запослених из Пореске управе од 1. јула ове године. Циљ је да другостепени порески поступак води посебан сектор формиран у Министарству. 

У пакету предлога је и онај који Влада треба да предложи Скупштини Србије. Реч је о усвајању Закона о финансијској подршци породици са децом. План је да се укине рефундација ПДВ за куповину хране и опреме за бебе. Овим законом требало би да буде уређена једнократна исплата новца у сврху куповине опреме за бебе.

Извор: сајт novaekonomija.rs