Od 1. aprila počinje primena novih pravila u Zakonu o PDV-u koja će otkloniti dvostruko oporezivanje kao i neoporezivanje usluga koje privreda obavlja sa stranim kompanijama.

Prema trenutno važećem Zakonu o PDV-u, opšte pravilo je da se promet usluga oporezuje prema mestu pružaoca usluga, nezavisno od toga da li se usluge daju poreskim obveznicima ili onima koji to nisu.

Dosadašnja primena različitih pravila za utvrđivanje mesta prometa u odnosu na većinu evropskih zemalja dovodila je do duplog oporezivanja pojedinih usluga. 

„Reč je o usaglašavanju Zakona koji postoje u Evropskoj uniji, a cilj je izbegavanje dvostrukog oporezivanja, odnosno dvostrukog izuzeća što je bio slučaj do sada“, kaže za Tanjug potpredsednik odbora za finansije i poreze Američke privredne komore u Srbiji, Nenad Nešovanović. 

Privreda će morati da preispita trgovanje sa stranim preduzećima, a ovim izmenama se predviđa usaglašavanje administracije i delimične izmene načina na koji su do sada firme obračunavale PDV. 

„Preduzeća će biti dužna da prilagode administraciju i delimično izmene način na koji su do sada obračunavali PDV, ali ne bi trebalo da imaju dodatnih troškova, osim onih početnih koji se tiču usaglašavanja“, objašnjava Nešanović. 

Ministarstvo finansija je predložilo i odlaganje obaveze dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu PDV za 1. januar 2018. godine. 

„Reč je o prilično velikoj administrativnoj izmeni koja je veoma zahtevna. Trgovci će morati da izmene sistem, kako bi mogli prema novim regulativama napraviti izveštaje koji su potrebni za oporezivanje“, rekao je Nešanović i istakao da je dobro što je dato dodatno vreme jer su potrebni i novčani i materijalni resursi da se ova izmena primeni. 

Kako navode u Ministarstvu finansija, Vlada Srbije zajedno sa izmenama o PDV-u predlaže promenu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, što bi kao rezultat, kako navode, dovelo do preuzimanje dela zaposlenih iz Poreske uprave od 1. jula ove godine. Cilj je da drugostepeni poreski postupak vodi poseban sektor formiran u Ministarstvu. 

U paketu predloga je i onaj koji Vlada treba da predloži Skupštini Srbije. Reč je o usvajanju Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Plan je da se ukine refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe. Ovim zakonom trebalo bi da bude uređena jednokratna isplata novca u svrhu kupovine opreme za bebe.

Izvor: sajt novaekonomija.rs