U skladu sa Zakonom o PIO, uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene menjaju se od početka 2021. godine i umesto 63 godine života, koliko je bilo potrebno za penzionisanje ove godine, biće potrebna još dva meseca.

Uslov za radni staž ostaje nepromenjen i to je najmanje 15 godina.

Dodavanje po dva meseca godišnje biće do 2032. godine kada će uslov za starosnu penziju za oba pola biti izjednačen odnosno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, podsećaju u PIO fondu.

Direktorka sektora za odnose sa javnošću Jelica Timotijević rekla je za Tanjug da se u narednoj godini uslovi za prevremenu starosnu penziju menjaju i za muškarce i za žene osiguranike, pa će tako muškarcima biti potrebno da imaju 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina života, a ženama 39 godina i četiri meseca staža i najmanje 58 godina i četiri meseca života.

Uslovi za oba pola za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju menjaju se sukcesivno do 2024. godine, kada će muškarci i žene biti izjednačeni, pa će im tako biti potrebno najmanje 40 godina staža osiguranja i 60 godina života.

Timotijević navodi da se prevremenim starosnim penzionerima penzija trajno umanjuje za 0, 34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju.

Pravo na prevremenu starosnu penziju od 2015. godine kad je počela primena Zakona o PIO, kojim je uvedena ova vrsta prava, svake godine između 9.000 i 10.000 osiguranika podnese zahtev i ostvari pravo.

Broj starosnih penzionera iz godine u godinu se povećava, kažu u PIO fondu.

Od početka ove godine do oktobra rešeno je 85. 447 zahteva za starosnu penziju, navodi Timotijević.

Trenutno u bazi PIO fonda je 1. 089.094. starosnih penzionera koji čine 64,2 odsto ukupnog broja.

S druge strane, smanjuje se broj invalidskih penzionera koji trenutno čine manje od 16 odsto ukupnog broja, dok su porodični uglavnom u konstantnom procentu učešća, a to je oko 20 odsto, navodi sagovornica Tanjuga.

U Srbiji je trenutno oko 1,7 miliona penzionera, korisnika svih vrsta penzija, a njihova prosečna primanja su oko 27.769 dinara.

Izvor: sajt Dnevnika
Naslov: Redakcija