Na sajtu Advokatske komore Beograda objavljen je poziv za Vanrednu sednicu Skupštine Advokatske komore Beograda, koju prenosimo u celini:

 

Na osnovu člana 18. stav 3. Statuta Advokatske komore Beograda  („Službeni list grada Beograda“ 37/2018) sazivam:

VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Sednica će se održati dana 21.12.2021.godine (utorak) u 11,00 časova, u KOMBANK DVORANI, ul Dečanska 14, Beograd.

  Za sednicu predlažem sledeći

  D N E V N I   R E D:                             

1. Donošenje odluke o obustavi rada advokata na teritoriji Advokatske komore Beograda

   PREDSEDNIK
ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA
Momčilo M.Bulatović, advokat