Za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici obuke prolaze policajci, sudije i tužioci. Do 1. juna, kada zakon stupa na snagu, trebalo bi da nauče kako da prepoznaju nasilje i donesu zajedničku odluku u interesu žrtve. U tom lancu su i centri za socijalni rad koji programe o nasilju pohađaju od 2012. godine.

Po prijavi nasilja u porodici na teren izlazi policija. Pred njom je nimalo lak zadatak – da proceni opravdanost svakog poziva u pomoć. Kako da prepozna znake nasilja za sada uči 410 policajaca iz 27 uprava.

„Policijsku službenici su u obavezi da prolaze specijalizovanu obuku koja se trenutno sprovodi na Kriminalističko-policijskoj akademiji po programu koji je donela Pravosudne akademije“, navodi policijska savetnica Jasmina Puhača.

Na toj obuci policajci se pripremaju i za nova ovlašćenja. Veće nadležnosti daje im nova praksa kojom žrtva nasilja ostaje u porodičnom domu, a policija je dužna da to obezbedi.

„Jedna od hitnih mera je privremeno iseljenje nasilnog člana porodice iz stana, odnosno njegovo privremeno udaljenje na 48 sati, a druga hitna mera je zabrana komunikacije i prilaženja žrtvi“, ističe Puhača.

Više vremena da se oporavi, ali i osamostali, žrtvi može dati sud na predlog tužioca. Hitna mera produžava se još 30 dana, a ukoliko je nasilnik prekrši – čeka ga kazna od 60 dana zatvora. Za ta ovlašćenja sprema se više od 400 sudija i tužilaca. Spremaju se i da u slučaju nasilja deluju zajedno sa policijom i centrima za socijalni rad.

„Ovaj zakon na neki način postavlja obavezu ova tri sistema da se povežu i zajednički reaguju, jer nijedan sistem ma koliko bio moćan ne može ništa sam da uradi bez saradnje i interakcije sa drugim sistemom“, kaže Dragan Vulević iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Boljem rezultatu u borbi protiv nasilja trebalo bi da pomogne iskustvo socijalnih radnika koji intenzivne obuke o nasilju pohađaju poslednjih pet godina. Ove godine u porodičnom nasilju ubijeno je devet žena i jedno dete. Samo Savetovalište protiv nasilja u porodici primilo je više od 1.000 poziva.

Izvor: sajt rts.rs