Radi bolje informisanosti javnosti u vezi sa izgledom obrasca potvrde koju je potrebno da poslodavci izdaju zaposlenima ili radno angažovanim licima, u svrhu korišćenja javnog gradskog prevoza, nakon ukidanja vanrednog stanja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dostavlja na uvid javnosti obrazac svoje potvrde.

Klikom na link u nastavku možete preuzeti tekst obrasca:
Obrazac potvrde za korišćenje gradskog prevoza

Potvrda treba da sadrži:
– naziv i sedište poslodavca,
– datum donošenja potvrde,
– pravni osnov,
– ime i prezime zaposlenog ili radno angažovanog,
te da se izdaje u svrhu korišćenja gradskog i prigradskog prevoza u cilju dolaska i odlaska sa rada, korišćenja usluga vrtića, predškolskih ustanova i produženog boravka u vaspitno-obrazovnim ustanovama, kao i potpis ovlašćenog lica.

Izvor: sajt Ministarstva za rad
Naslov: Redakcija