Агенција за привредне регистре обавештавa све заинтересоване кориснике да је, од 15.4.2016. године, у одељку Регистра мера и подстицаја регионалног развоја, објављена Мапа Регистра, са годишњим подацима за 2015. годину.  

На Мапи Регистра мера и подстицаја регионалног развоја приказани су
збирни подаци о подстицајима регионалног развоја, као и други подаци
релевантни за регионални развој, на српском и енглеском језику, за
четири протекле године (2012 – 2015) и на четири територијална нивоа
(Република Србија, региони, области, општине).

Извор: сајт АПР-а