Javno objavljivanje imena najurednijih poreskih platiša na portalu Poreske uprave, takozvane „bele liste“, koje je predviđeno izmenama Zakona o poreskom postupku i administraciji, moglo bi da ugrozi zaštitu podataka o ličnosti, zbog čega, bez saglasnosti poreskih obveznika, ovakvi podaci ne bi trebalo da se objavljuju na sajtu Uprave, ocenjuju u Privrednoj komori Srbije.

Nevena Rakić, rukovodilac sektora za privredna pitanja PKS, u izjavi Tanjugu ističe da je novim Nacrtom zakona o poreskom postupku predviđena obaveza Poreske uprave da jednom godišnje, pored takozvane „crne liste“, na kojoj su poreski obveznici koji neredovno izvršavaju svoje obaveze, objavljuje i „belu listu“ sa imenima najboljih platiša.

„Nacrtom zakona predviđena je i izmena člana 131 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koja predviđa da poreski inspektor u terenskoj kontroli, ukoliko prvi put kod poreskog obveznika ustanovi izvesne nepravilnosti u radu, može da izrekne meru zabrane rada do 15 dana“, navodi Rakić.

Ukoliko se nepravilnost utvrdi i drugi put, izriče se zabrana rada od 90 dana, a ukoliko se utvrdi i treći put, onda je zabrana do godinu dana.

„To su mere koje zakonodavac predviđa u cilju suzbijanja sive ekonomije, na čemu se radi već duži niz godina“, ističe Rakić.

Dodaje i da ovaj Nacrt zakona predviđa mogućnost elektronske komunikacije Poreske uprave sa poreskim obveznicima putem slanja podsetnika o potrebi izmirivanja dugovanja preko SMS-a ili mejla, što će se odnositi samo na niskorizične poreske obveznike i na one koji su vrlo retko u evidencijama Uprave.

„Izmene Zakona predviđaju novo uređenje funkcija Poreske uprave, što u prvom redu znači da će Uprava biti fokusirana na pružanje usluga poreskim obveznicima, na vršenje kontrole, ali i radnje u cilju otkrivanja krivičnih dela“, izjavila je Rakić.

Poreski savetnik Milan Trbojević smatra da je mogućnost grejs perioda za plaćanje poreza i doprinosa do 12 meseci svakako jedna od najvećih i najboljih novina predviđenih izmenama Zakona, i ukazuje i na izmenu predmeta i sredstava prinudne naplate tako što će ona biti moguća i iz štednih uloga.

To bi, kako kaže, trebalo da bude moguće kod preduzetnika jer on odgovara svojom imovinom, što je već i sada moguće, budući da to rade izvršitelji kroz određeni sudski postupak.

„Sada se to prenosi na Poresku upravu kako bi to ona mogla odmah da uradi“, kaže on, uz pretpostavku da će se, ako ne bude mogla da se izvrši prinudna naplata sa računa preduzetničke radnje, ići na štedne uloge ili lične račune građana.

Izmenama Zakona se, kako navodi, jasnije definišu neke stvari u odnosu na prethodni zakon.

„Ima dosta stvari koje su iste, koje su se već primenjivale, a sada se samo tačnije definišu, a verovatno će se i striktnije sprovoditi“, smatra Trbojević.

 

Izvor: sajt RTV