Dana 24.12.2021. godine, u „Službenom glasniku RS“, broj 127/2021, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost čije su odredbe stupile na snagu 25.12.2021. godine.

Isti je izmenjen radi uskalađivanja sa propisima koji regulišu oblast fiskalizacije i oblast elektronskog fakturisanja.

Novina je da fiskalni račun koji izdaje obveznik PDV koji evidentira promet dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, smatra računom u smislu Zakona o PDV. Podaci o obračunatom PDV iskazanom u fiskalnom računu koji se u skladu sa ovim pravilnikom smatra računom u smislu Zakona o PDV, kao prethodnom porezu, iskazuju se u Obrascu POPDV počev od podnošenja poreske prijave za poreski period decembar 2021. godine, odnosno oktobar–decembar 2021. godine.

Avansni račun sadrži, pored ostalih, i podatak o datumu prijema avansa.