Заједничка преговарачка позиција за Поглавље 23: Правосуђе и основна права објављена је на српском и енглеском језику.

Заједничка позиција је доступна јавности овде.

Извор: сајт Министарства правде