Objavljena nova ispravka Sistema elektronskih faktura – 2.10

Na sajtu eFaktura objavljeni su SEF detalji nove ispravke 2.10 i Ažurirano Interno tehničko uputstvo – verzija od 20.10.2022. godine