U „Službenom glasniku RS“, broj 34/2022 objavljen je Pravilnik o obrascu arhivske knjige koji je stupio na snagu 24. marta 2022. godine.

Ovim pravilnikom propisan je novi obrazac arhivske knjige – AK.

Sva pravna lica u obavezi da do 30. aprila 2022. godine dostave nadležnom arhivu prepis arhivske knjige za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno od dana osnivanja ukoliko do sada nisu vodila arhivsku knjigu.

Naslov: Redakcija