Ministarstvo pravde objavilo je 15. oktobra 2018. godine na svojoj internet prezentaciji novi Nacrt ustavnih amandmana u oblasti
pravosuđa koji je unapređen sa komentarima stručne javnosti koji su bili
izneti na okruglom stolu Ministarstva pravde održanom 18. oktobra 2018.
godine u hotelu Metropol.

Ministarstvo pravde podseća da je od
maja 2017. godine do danas organizovalo dve faze javnih rasprava u
okviru kojih je održano više od 10 okruglih stolova širom Srbije.

Prva
verzija radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike
Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe je objavljen 22. januara 2018,
nakon čega je sproveden drugi krug javne rasprave.

Na osnovu
zaključaka javne rasprave radni tekst amandmana je revidiran, a veliki
deo iznetih sugestija stručne javnosti je prihvaćen. Revidirani radni
tekst amandmana na Ustav Republike Srbije, Ministarstvo pravde je
objavilo 13. aprila 2018. godine i isti je prosleđen Venecijanskoj
komisiji na mišljenje.

Komisija je detaljno razmotrila tekst Nacrta
ustavnih amandmana i na određene odredbe dala komentare i preporuke.
Ministarstvo pravde je 11. septembra 2018. godine objavilo novi Radni
tekst predloga ustavnih amandmana koji je u potpunosti usaglašen sa
preporukama Venecijanske komisije.

Povodom novog Nacrta,
Ministarstvo pravde je organizovalo okrugli sto na kojem su
prisustvovali predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i
organizacija civilnog društva, kao i međunarodnih institucija kojima su
predstavljeni amandmani.

Nakon detaljnih razmatranja komentara koji
su se mogli čuti na okruglom stolu, Ministarstvo pravde objavilo je
četvrtu revidiranu verziju Nacrta ustavnih amandmana.

Tekst Nacrta možete preuzeti ovde.

Izvor: sajt Ministarstva pravde
Naslov: Redakcija