Министарство правде објавило је 15. октобра 2018. године на својој интернет презентацији нови Нацрт уставних амандмана у области
правосуђа који је унапређен са коментарима стручне јавности који су били
изнети на округлом столу Министарства правде одржаном 18. октобра 2018.
године у хотелу Метропол.

Министарство правде подсећа да је од
маја 2017. године до данас организовало две фазе јавних расправа у
оквиру којих је одржано више од 10 округлих столова широм Србије.

Прва
верзија радног текста амандмана Министарства правде на Устав Републике
Србије у делу који се односи на правосуђе је објављен 22. јануара 2018,
након чега је спроведен други круг јавне расправе.

На основу
закључака јавне расправе радни текст амандмана је ревидиран, а велики
део изнетих сугестија стручне јавности је прихваћен. Ревидирани радни
текст амандмана на Устав Републике Србије, Министарство правде је
објавило 13. априла 2018. године и исти је прослеђен Венецијанској
комисији на мишљење.

Комисија је детаљно размотрила текст Нацрта
уставних амандмана и на одређене одредбе дала коментаре и препоруке.
Министарство правде је 11. септембра 2018. године објавило нови Радни
текст предлога уставних амандмана који је у потпуности усаглашен са
препорукама Венецијанске комисије.

Поводом новог Нацрта,
Министарство правде је организовало округли сто на којем су
присуствовали представници свих релевантних правосудних институција и
организација цивилног друштва, као и међународних институција којима су
представљени амандмани.

Након детаљних разматрања коментара који
су се могли чути на округлом столу, Министарство правде објавило је
четврту ревидирану верзију Нацрта уставних амандмана.

Текст Нацрта можете преузети овде.

Извор: сајт Министарства правде
Наслов: Редакција