Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs.

Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.

Klikom na link u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja.

Lege Artis – Propisi u praksi – novembar 2018.