Nakon objavljivanja Uredbe o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti koju je donela Vlada Republike Srbije, Komisiji za hartije od vrednosti se obratilo više privrednih društava, organizovanih u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću, sa pitanjima da li se ova uredba odnosi i na tu pravnu formu društva i šta podrazumeva sticanje svojstva javnog društva.
S tim u vezi, Komisija ukazuje da je još Zakonom o privrednim društvima odnosno Zakonom o tržištu kapitala iz 2011. godine, bila predviđena (odnosno nije bila isključena mogućnost) da i društva sa ograničenom odgovornošću izdaju dužničke hartije od vrednosti. U tom smislu, navedena uredba Vlade nije uvela nikakvu novinu, a član 8. stav 1. ove uredbe zapravo samo sumira niz odredaba Zakona o tržištu kapitala. (Izdavalac koji uspešno izvrši javnu ponudu dužničkih hartija od vrednosti u skladu sa prospektom čije je objavljivanje odobrila Komisija stiče svojstvo javnog društva u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ukoliko to svojstvo nije imao ranije i zadržava ga u periodu trajanja dužničke hartije od vrednosti.)
U slučaju društva sa ograničenom odgovornošću sticanje svojstva javnog društva u smislu Zakona o tržištu kapitala prevashodno podrazumeva da društvo stiče obaveze izveštavanja javnosti, Komisije i regulisanog tržišta odnosno MTP u skladu sa navedenim zakonom a ne podrazumeva, niti je ikada podrazumevalo, obavezu društva da sprovede promenu pravne forme i postane akcionarsko društvo, niti da svoje akcije uključi u trgovanje.
Podsećamo, Vlada Republike Srbije je 10. aprila 2020. godine donela Uredbu o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti. Ovom uredbom uređuje se pojednostavljeni postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Republike Srbije. Primenjuje se u svim slučajevima kada je privredno društvo donelo odluku o izdavanju dužničkih hartija od vrednosti, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, odnosno 180 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

(Objašnjenje Komisije za hartije od vrednosti, od 22.4.2020, izvor: vebsajt Komisije)