Кликом на линк у наставку можете прочитати oбјашњење Министарства финансија о пореском пуномоћнику страног лица за сврху примене Закона о порезу на додату вредност и његовом евидентирању за обавезу плаћања ПДВ.

Објашњење