У наставку вам преносимо изворни текст Објашњења Министарства финансија у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2015. годину у pdf формату:

Објашњење