Poreski obveznici su dužni da Poreskoj upravi dostavljaju podatke o svim
skladišnim, odnosno poslovnim prostorijama u kojima obavljaju delatnost
kao i da uredno prijavljuju eventualne izmene tih podataka, počev od 27.
avgusta 2018. godine.

To je jedna od novina propisana Zakonom o
poreskom postupku i poreskoj administraciji i to članom 25. po kome su
poreski obveznici dužni da Poreskoj upravi dostave podatke, kao i
kasnije izmene podataka o svim poslovnim prostorijama u kojima
skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o svim prostorijama u kojima
obavljaju registrovanu delatnost.

To mogu učiniti isključivo elektronskim putem preko portala e-POREZI.

 

Tehničko uputstvo za evidenciju izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta

Preuzmite dokument
(pdf |  942,8KB)

 

Poreski obveznici su u obavezi da
Poresku upravu uredno obaveštavaju  o svim eventualnim izmenama podataka
i to pre početka korišćenja prostorija u kojima skladište, odnosno
smeštaju dobra, kao i korišćenja prostorija u kojima obavljaju
registrovanu delatnost.

Nepostupanje poreskih obveznika po članu
25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, odnosno
neprijavljivanje Poreskoj upravi, prodajnog, skladišnog, odnosno
smeštajnog prostora, u kojima se smeštaju dobra, odnosno vrši promet,
predstavlja krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe, shodno članu
176a. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
 Roba koja se zatekne u prostorijama koje nisu prijavljene Poreskoj
upravi, biće oduzeta.

Takođe, obveznik može biti i prekršajno
odgovoran shodno članu 179. Zakona o poreskom postupku i poreskoj
administraciji ukoliko ne postupi u skladu sa članom 25. Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Izvor: sajt Poreske uprave