Порески обвезници су дужни да Пореској управи достављају податке о свим
складишним, односно пословним просторијама у којима обављају делатност
као и да уредно пријављују евентуалне измене тих података, почев од 27.
августа 2018. године.

То је једна од новина прописана Законом о
пореском поступку и пореској администрацији и то чланом 25. по коме су
порески обвезници дужни да Пореској управи доставе податке, као и
касније измене података о свим пословним просторијама у којима
складиште, односно смештају добра, као и о свим просторијама у којима
обављају регистровану делатност.

То могу учинити искључиво електронским путем преко портала е-ПОРЕЗИ.

 

Техничко упутство за евиденцију издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта

Преузмите документ
(pdf |  942,8KB)

 

Порески обвезници су у обавези да
Пореску управу уредно обавештавају  о свим евентуалним изменама података
и то пре почетка коришћења просторија у којима складиште, односно
смештају добра, као и коришћења просторија у којима обављају
регистровану делатност.

Непоступање пореских обвезника по члану
25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, односно
непријављивање Пореској управи, продајног, складишног, односно
смештајног простора, у којима се смештају добра, односно врши промет,
представља кривично дело недозвољеног складиштења робе, сходно члану
176а. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
 Роба која се затекне у просторијама које нису пријављене Пореској
управи, биће одузета.

Такође, обвезник може бити и прекршајно
одговоран сходно члану 179. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији уколико не поступи у складу са чланом 25. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији.

 

Извор: сајт Пореске управе