Prema Odluci o komunalnom redu („Sl. list grada Beograda“, br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 60/2019, 17/2020, 89/2020, 106/2020, 138/2020, 152/2020, 40/2021, 94/2021, 101/2021, 111/2021 i 120/2021), obaveza stambene zajednice je da očisti ledenice. U Srbiji sneg uveliko pada, a slede i temperature koje će ići u debeli minus. Po ovakvom vremenu važno je znati šta raditi u slučajevima kada se formira snežni pokrivač, šta kada on zaledi, kao i ko je zadužen gde da čisti sneg, ali i ledenice.

Naime, ledenice predstavljaju veliku opasnost jer njihov pad s velikih visina može da ubije prolaznike, a takvih slučajeva je već bilo i u Srbiji.

Ko snosi odgovornost za ledenice na zgradama i koga sugrađani trebaju da zovu kada se one formiraju na njihovim zgradama, a nisu u stanju da ih sami uklone? Pripadnici Sektora za vanredne situacije, kao i vatrogasci, na teren izlaze samo u slučajevima kada su ugroženi životi i dobra.

– Mi izlazimo po prijavi gde god da je problem, ali nažalost, ne možemo stići svuda, već samo na najkritičnije lokacije. Isto tako, gde je ugrožen ljudski život, uvek su se vatrogasci dobrovoljno javljali – saznaje se nezvanično iz Sektora za vanredne situacije.

Kako je rečeno, odgovornost kod stambenih zgrada snose upravnici zgrada, a kada je u pitanju institucija, onda je nadležan rukovodilac.

– Upravnik zgrade ili, na primer, rukovodilac institucije mogu, u najmanju ruku, da ograde ulicu tako da ljudi ne prolaze pored zgrada na kojima se formiraju ledenice. To je prvi vid preventive. Mogu se angažovati i dimničari ili alpinisti, ali ta usluga košta.

Prema Odluci o komunalnom redu, obaveza stambene zajednice je da očisti ledenice. Za slučaj da s krova vise ledenice, predviđene su kazne od 5.000 do 100.000 dinara.

Odlukom o komunalnom redu obavezno je uklanjanje snega i leda s trotoara širine do pet metara koji se nalaze ispred zgrade ili parcele, za pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, korisnici, zakupci ili neposredni držaoci. Oni koji prekrše odluku o komunalnom redu, rizikuju novčane kazne od 5.000 do 50.000 dinara.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija