Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon), od 1. januara 2017. godine članovi Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) jesu svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije, a postaju članovi Privredne komore Srbije upisom u Registar privrednih subjekata. Članovi Komore koji imaju sedište, odnosno obavljaju delatnost na teritoriji autonomnih pokrajina, u skladu sa Zakonom, istovremeno su i članovi privrednih komora autonomnih pokrajina.

Visina članarine Komori u 2019. godini

Skupština Privredne komore Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2019. godini („Sl. glasnik RSˮ, br. 99/2018 – u daljem tekstu: Odluka), kojom su utvrđeni visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine i finansiranje Komore u 2019. godini.
Prema Odluci, od 1. 1. 2019. godine članovi Komore – pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2017. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, i to na sledeći način:
1. mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda (isto kao i u 2018. godini);
2. mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda (isto kao i u 2018. godini);
3. srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda (isto kao i u 2018. godini);
4. velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda (isto kao i u 2018. godini)…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.